Woldring Prijs

De Woldring Prijs wordt jaarlijks toegekend aan de onderzoeker met het beste proefschrift op het gebied van
de nucleaire geneeskunde of één van de ondersteunende vakgebieden. 

Tijdens het Lustrumcongres van de NVNG op vrijdag 14 december 2018 is de Woldring Prijs voor het beste proefschrift op het gebied van de Nucleaire Geneeskunde uitgereikt aan dr. Idris Bahce. Dr. Bahce werkt als longarts bij VUmc en is gepromoveerd op het proefschrift: Tumor characterization using radiolabeled anti-cancer drugs in NSCLC patients.

De Woldringprijs wordt jaarlijks uitgereikt door Philips in samenwerking met de NVNG om innovatief onderzoek in Nucleaire Geneeskunde te ondersteunen.