Woldring Prijs

De Woldring Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker, die in het voorafgaande jaar is gepromoveerd aan een van de Nederlandse universiteiten, op het gebied van de nucleaire geneeskunde of één van de aanpalende vakgebieden. 

Tijdens het Najaarssymposium van de NVNG wordt jaarlijks de Woldring Prijs voor het beste proefschrift op het gebied van de Nucleaire Geneeskunde uitgereikt. In 2022 werd de prijs uitgereikt aan Dr. Marti Boss. Dr. Marti Boss heeft in 2021 haar proefschrift getiteld “Seek and Destroy. Theranostics of hyperinsulinemic hypoglycemia using exendin-based tracers” verdedigd aan de Rijksuniversiteit Nijmegen, promotor Prof. Dr. M. Gotthardt.

Een onafhankelijke Woldring commissie van de NVNG heeft de keuze uit de ingezonden proefschriften gemaakt. De Woldringprijs werd in 2022 gesponsord door Siemens Healthineers. Doel van de prijs is het stimuleren van innovatief onderzoek op het gebied van de Nucleaire Geneeskunde en het ondersteunen van het voortzetten van onderzoek van succesvolle promovendi in het vakgebied op alle terreinen.