Woldring Prijs

De Woldring Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker, die in het voorafgaande jaar is gepromoveerd aan een van de Nederlandse universiteiten, op het gebied van de nucleaire geneeskunde of één van de aanpalende vakgebieden. 

Tijdens het Najaarssymposium van de NVNG wordt jaarlijks de Woldring Prijs voor het beste proefschrift op het gebied van de Nucleaire Geneeskunde uitgereikt. In 2021 waren we in de gelukkige omstandigheden, dat we de traditie konden voortzetten en tijdens de online wetenschappelijke bijeenkomst de prijs konden uitreiken aan dr. Elly van der Veen. Dr. Elly van der Veen heeft in 2020 haar proefschrift getiteld "Radiopharmaceuticals for translational imaging studies in the field of cancer immunotherapy” verdedigd aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

De Woldringprijs is in 2021 uitgereikt door Philips in samenwerking met de NVNG om innovatief onderzoek in Nucleaire Geneeskunde te ondersteunen.