Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde

Alle NVNG leden ontvangen vier keer per jaar het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde digitaal. 

Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde is een Nederlandstalig kwartaalblad dat wordt verspreid onder de leden van de aangesloten beroepsverenigingen in Nederland en België en onder belangstellenden die zich als abonnee hebben aangemeld. Doelstelling van het Tijdschrift is het bevorderen van de nucleaire geneeskunde in het algemeen en van publicaties van- en discussie tussen beroepsbeoefenaren in het bijzonder. 

Om deze doelstelling te verwezenlijken publiceert het TvNG wetenschappelijke originele artikelen, review artikelen, afstudeeronderzoeken, samenvattingen van proefschriften, inaugurele redes, boekbesprekingen, casusbesprekingen, samenvattingen van lopende multicenter trials in Nederland en België, congres- en symposiumaankondigingen, evaluaties van cursussen en congressen, mededelingen vanuit de verenigingen en wat verder relevant wordt bevonden. Daarnaast bevat het tijdschrift een rubriek ‘Dienst in de kijker’, waarbij op verschillende afdelingen Nucleaire Geneeskunde een kijkje achter de schermen wordt gegund, en een rubriek ‘Forum’, een discussiepodium waarop reacties van lezers op actuele en/of controversiële onderwerpen geplaatst kunnen worden. 

Het TvNG is in te zien via de website van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde