Kennisagenda Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis van klinisch handelen. Soms zijn er echter kennishiaten en ontbreekt een goede wetenschappelijke onderbouwing voor de zorg die beschikbaar is. In het SKMS project ‘Kennisagenda Radiologie i.s.m. Nucleaire Geneeskunde’, is door de NVvR en NVNG een start gemaakt met het versterken van de wetenschappelijke basis door het identificeren van kennishiaten en innovatieve gebieden die voor toekomstig handelen van belang kunnen zijn.

Het belangrijkste doel was te komen tot een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten in de radiologie en nucleaire geneeskunde en een plan van aanpak hoe deze door middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen.

Top 10 onderzoeksvragen

  • Wat is de klinische waarde van low-dose CT-thorax versus X-thorax voor detectie van pneumonie, COPD en maligniteit (incl. stadiering)?
  • Met welke (combinatie van) testen en met welke frequentie is het waardevol om imaging routinematig in de reguliere klinische zorg te herhalen in de follow-up na behandeling van veel voorkomende maligniteiten bij volwassenen en kinderen?
  • Wat is de waarde van het systematisch in kaart brengen van toevalsbevindingen a) bij cross-sectioneel beeldvormend onderzoek waarbij de bevinding buiten de directe klinische vraagstelling valt en b) bij beeldvormend screeningsonderzoek zonder medische indicatie?
  • Wat is de waarde en kosteneffectiviteit van routinematige CT en MRI perfusiebeeldvorming bij patiënten met een herseninfarct of hersentumor?
  • Voor welke radiologische onderzoeken en voor welke groepen patiënten zijn kwantitatieve analyses en automatische beeldinterpretatie van toegevoegde waarde?
  • Welke techniek is meest geschikt voor het afbeelden van de coronairen en stress perfusie ter beoordeling van ischemie bij aanwezigheid van coronairstenosen, en welk diagnostisch algoritme is hierbij kosteneffectief?
  • Wat is de plaats/klinische impact van PSMA-PET bij het stadiëren van prostaatcarcinoom, het vaststellen van de indicatie voor behandeling en het diagnosticeren van metastasen?
  • Wat is de effectiviteit van lokale ablatieve technieken (radiofrequente of microwave ablatie) versus resectie bij colorectale levermetastasen (<=3 cm)?
  • Wat is het beste en meest kosteneffectieve algoritme voor baseline en verdere follow-up beeldvorming in patiënten met behandelde hoofd-hals tumoren?
  • Welke patiënten met sarcoïdose moeten een cardiale MRI en/of PET krijgen ter uitsluiting van cardiale sarcoïdose en welk diagnostisch algoritme levert de meeste diagnostische winst voor de detectie van cardiale sarcoïdose?

Klik hier voor het eindrapport van de kennisagenda.