Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis van klinisch handelen. Soms zijn er echter kennishiaten en ontbreekt een goede wetenschappelijke onderbouwing voor de zorg die beschikbaar is. In het SKMS project ‘Kennisagenda Radiologie i.s.m. Nucleaire Geneeskunde’, is door de NVvR en NVNG een start gemaakt met het versterken van de wetenschappelijke basis door het identificeren van kennishiaten en innovatieve gebieden die voor toekomstig handelen van belang kunnen zijn.
De Woldring Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker, die in het voorafgaande jaar is gepromoveerd aan een van de Nederlandse universiteiten, op het gebied van de nucleaire geneeskunde of één van de aanpalende vakgebieden. 
Alle NVNG leden ontvangen vier keer per jaar het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde digitaal.