MBB'er

De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er) ondersteunt medische specialisten bij het uitvoeren van medisch beeldvormend onderzoek of (therapeutische) behandeling met gebruik van ioniserende straling, radioactieve stoffen, elektromagnetische velden en ultrageluid. De MBB’er is opgeleid om deze onderzoeken en behandelingen voor te bereiden, te plannen, uit te voeren en af te ronden. De MBB’ers hebben hierbij ook verantwoordelijkheid voor stralingsbescherming, patiëntenzorg en kwaliteitsbewaking.

Op de afdeling nucleaire geneeskunde wordt het functioneren van organen onderzocht met behulp van radioactieve stoffen. De MBB’er bereidt deze radioactieve stoffen voor en dient deze toe aan de patiënt. De MBB’er bedient vervolgens ook de apparatuur op de afdeling en bewerkt de gemaakte afbeeldingen om een diagnose te stellen. De MBB’er is daarnaast ook in staat om patiënten te behandelen met radioactieve stoffen.

De MBB’ers hebben een eigen wetenschappelijke vereniging: de Nederlandse Vereniging Medische Beelvorming en Radiotherapie.