Klinisch Fysicus

De klinisch fysicus is een medisch specialist in de gezondheidszorg met kennis van natuurkundige principes. De klinisch fysicus zorgt ervoor dat nieuwe en bestaande medische apparatuur en technieken veilig en verantwoord worden toegepast om de diagnose en behandeling van patiënten te optimaliseren. 

De klinisch fysicus nucleaire geneeskunde is werkzaam op het gebied van diagnostiek en therapie met radioactieve stoffen. De klinisch fysicus is verantwoordelijk voor kwaliteitsmetingen aan gamma en PET camera’s, het herstellen van afwijkingen aan meetapparatuur en stralingshygiëne van patiënten. Bij aanschaf van nieuwe apparatuur voor de nucleaire geneeskunde wordt vaak de klinisch fysicus betrokken en is de klinisch fysicus verantwoordelijk voor een uitgebreide toetsing/meting en onderhoud van de aangeschafte apparatuur.

De klinische fysici hebben een eigen wetenschappelijke vereniging: de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica.