Klinisch Fysicus

Een klinisch fysicus is een wetenschapper in de natuurkunde die werkzaam is in de gezondheidszorg. Binnen de klinische fysica zijn er vijf specialisaties: radiologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie, audiologie/videologie en algemene klinische fysica. De klinisch fysicus is verantwoordelijkheid voor adequate en verantwoorde inzet van medische-fysische kennis in de gezondheidszorg. De klinisch fysicus is betrokken bij de aanschaf van medische apparatuur en vervult een adviserende rol ten opzichte van medisch specialisten en behandelaars over kwesties betreffende stralingsfysica rondom medische blootstelling. 

De klinisch fysicus nucleaire geneeskunde is werkzaam op het gebied van diagnostiek en therapie met radioactieve stoffen. De klinisch fysicus is verantwoordelijk voor kwaliteitsmetingen aan gamma en PET camera’s, het herstellen van afwijkingen aan meetapparatuur en stralingshygiëne van zowel patiënten als personeel. Bij aanschaf van nieuwe apparatuur voor de nucleaire geneeskunde wordt vaak de klinisch fysicus betrokken en is de klinisch fysicus verantwoordelijk voor een uitgebreide toetsing/meting en onderhoud van de aangeschafte apparatuur.

De klinische fysici hebben een eigen wetenschappelijke vereniging: de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica.