Praktijk

Nucleair geneeskundigen werken samen met klinisch fysici, ziekenhuisapothekers, radiochemici en MBB'ers. 

Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme dat sinds 1985 bestaat. Binnen de nucleaire geneeskunde wordt er gebruik gemaakt van het verval van radioactieve isotopen voor zowel diagnostische als therapeutische doeleinden.
Overzicht van documenten van de NVNG Beroepsbelangen Commissie. 
De klinisch fysicus is een medisch specialist in de gezondheidszorg met kennis van natuurkundige principes.
De ziekenhuisapotheker is verantwoordelijk voor de integrale farmaceutische zorg voor patiënten in een ziekenhuis. De ziekenhuisapotheker is opgeleid, gediplomeerd en bevoegd om geneesmiddelen te bereiden en te distribueren in het ziekenhuis.
De radiochemie is een deelgebied van de chemie gericht op reacties, synthesen en analyses, waarbij één of meer van de reagentia radioactief zijn.
De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er) ondersteunt medische specialisten bij het uitvoeren van medisch beeldvormend onderzoek of (therapeutische) behandeling met gebruik van ioniserende straling, radioactieve stoffen, elektrom
Hier vindt u een lijst van afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen waar nucleair geneeskundigen aan verbonden zijn. 
Hier vindt u de vacatures voor nucleair geneeskundigen (in opleiding) die Bureau NVNG heeft ontvangen met het verzoek tot plaatsing op de website.