Fellowship

De NVNG heeft een nota opgesteld voor het Fellowship Nucleaire Geneeskunde. Hierin worden randvoorwaarden benoemd voor het fellowship, waaronder de aanwezigheid van didactische kwaliteiten en het volgen van een vooraf vastgesteld programma. 

 

Nota Fellowship Nucleaire Geneeskunde

Uitgangspunten:

  • Het fellowship is een aanvulling op de opleiding radiologie (of nucleaire geneeskunde oude stijl) wat leidt tot verbreding of verdieping van competenties op het gebied van het thema nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie (NG&MR);
  • Het fellowship staat open voor een nucleair geneeskundige of nucleair radioloog (radioloog die de differentiatie NG&MR heeft afgerond);
  • Een fellowship kan niet leiden tot een extra aandachtsgebied NG&MR;
  • Een fellowship vindt plaats in een RGS erkende opleidingsinstelling, met een erkenning voor hetzij algemene radiologie inclusief NG&MR (KB art. C.7), hetzij de differentiatie NG&MR (KB art. C.12), dan wel de erkenning voor een deel van de differentiatie NG&MR (KB art C.17);
  • Een fellowshipprogramma (opleidingscentrum) is erkend door de NVNG;
  • Een fellowship gebeurt op basis van een individueel opleidingsplan (IOP) wat op voorhand is goedgekeurd door de NVNG. In het IOP staan ten minste leerdoelen en leermiddelen beschreven alsmede een tijdpad. 

Deze nota is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 december 2017.