Fellowship

De NVNG heeft een fellowship reglement opgesteld voor het Fellowship Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Radiologie, bestemd voor nucleair radiologen en nucleair geneeskundigen. Hierin worden randvoorwaarden benoemd voor het fellowship, waaronder de (inhoudelijke) opleidingseisen, de eisen voor de opleider, opleidingsgroep en opleidingsinstelling en de werkwijze met betrekking tot accreditatie en certificering. 

 

Het fellowship reglement is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2021. 

Voor het aanvragen van een fellowship bij de NVNG dient dit aanvraagformulier te worden gebruikt.