CORONA opleiding

Met ingang van 1 januari 2023 is het nieuwe opleidingsplan ORANGE (Opleidingsplan RAdiologie-Nucleaire Geneeskunde) van kracht. Aios die op 1 januari 2021 of later zijn gestart met hun opleiding volgens het Corona-opleidingsplan kunnen, in overleg met hun opleider, tot 1 juli 2023 overstappen naar ORANGE. Onderstaande informatie is nog van toepassing op het voorgaande opleidingsplan CORONA. Binnenkort zal deze informatie worden aangepast naar het nieuwe opleidingsplan ORANGE. 

 

Vanaf 1 juli 2015 is de geïntegreerde opleiding nucleaire geneeskunde en radiologie van start gegaan. De nieuwe, competentiegerichte opleiding is ook wel bekend als de Corona opleiding (Commissie Opleidingsintegratie RadiOlogie – NucleAire geneeskunde). 

Common trunk

De opleiding radiologie is opgebouwd uit twee delen. De eerste 2,5 jaar bestaat uit een common trunk. Dit is het algemeen deel van de opleiding. In de meeste ziekenhuizen is dit orgaangericht. De thema’s die aan bod komen zijn abdomen, cardiothoracaal, neuro-hoofd/hals, musculoskeletaal, mammo, interventie, kinderradiologie en nucleaire geneeskunde. Gaandeweg komen alle modaliteiten aan bod: conventionele röntgenfoto's, echografie, CT, MRI, doorlichting, PET-CT en nog veel meer.

Differentiatie

De laatste 2,5 jaar van de opleiding is de differentiatiefase. Een differentiatie is een aandachtsgebied dat de aios kiest in de differentiatiefase om hem of haar voor te bereiden op een carrière waarin een belangrijk deel van zijn of haar tijd aan de betreffende differentiatie wordt besteed. In de Corona-opleiding zijn er 8 differentiaties. Iedereen moet een differentiatie kiezen. Het is mogelijk om zowel voor 1 als 2 richtingen te kiezen, samen maximaal 1,5 jaar. 

De differentiaties die anderhalf jaar in beslag nemen zijn nucleaire geneeskunde, abdomen-, cardiothoracale en interventieradiologie. De differentiaties van 1 jaar zijn neuro-hoofd/hals en MSK. Er zijn nog kortere differentiaties van een half jaar voor kinder- en mammoradiologie. Een gedeelte nucleaire geneeskunde is geïntegreerd in een aantal van de differentiaties. Voor abdomen en cardiothoracaal is dit 4 van 18 maanden, bij MSK 3 van 12 maanden. 

Meer informatie is te vinden op de website van de NVvR.