Opleiding

Met ingang van 1 januari 2023 is het nieuwe opleidingsplan ORANGE (Opleidingsplan RAdiologie-Nucleaire Geneeskunde) van kracht. Aios die op 1 januari 2021 of later zijn gestart met hun opleiding volgens het Corona-opleidingsplan kunnen, in overleg met hun opleider, tot 1 juli 2023 overstappen naar ORANGE. Onderstaande informatie is nog van toepassing op het voorgaande opleidingsplan CORONA. Binnenkort zal deze informatie worden aangepast naar het nieuwe opleidingsplan ORANGE. 
Vanaf 1 juli 2015 is de geïntegreerde opleiding nucleaire geneeskunde en radiologie van start gegaan: CORONA. De differentiatie Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Radiologie (NG&MR) kan worden gevolgd in de onderstaande opleidingscentra: 
De NVNG heeft een fellowship reglement opgesteld voor het Fellowship Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Radiologie, bestemd voor nucleair radiologen en nucleair geneeskundigen. Hierin worden randvoorwaarden benoemd voor het fellowship, waaronder de (inhoudelijke) opleidingseisen, de eisen voor de opleider, opleidingsgroep en opleidingsinstelling en de werkwijze met betrekking tot accreditatie en certificering.