Opleiding

Vanaf 1 juli 2015 is de geïntegreerde opleiding nucleaire geneeskunde en radiologie van start gegaan. De nieuwe, competentiegerichte opleiding is ook wel bekend als de Corona opleiding (Commissie Opleidingsintegratie RadiOlogie – NucleAire geneeskunde). 
Vanaf 1 juli 2015 is de geïntegreerde opleiding nucleaire geneeskunde en radiologie van start gegaan: CORONA. De differentiatie Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Radiologie (NGMR) kan worden gevolgd in de onderstaande opleidingscentra: 
De NVNG heeft een nota opgesteld voor het Fellowship Nucleaire Geneeskunde. Hierin worden randvoorwaarden benoemd voor het fellowship, waaronder de aanwezigheid van didactische kwaliteiten en het volgen van een vooraf vastgesteld programma.