Opleiding

Vanaf 1 juli 2015 is de geïntegreerde opleiding nucleaire geneeskunde en radiologie van start gegaan. De nieuwe, competentiegerichte opleiding is ook wel bekend als de Corona opleiding (Commissie Opleidingsintegratie RadiOlogie – NucleAire geneeskunde). 
Vanaf 1 juli 2015 is de geïntegreerde opleiding nucleaire geneeskunde en radiologie van start gegaan: CORONA. De differentiatie Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Radiologie (NGMR) kan worden gevolgd in de onderstaande opleidingscentra: 
De NVNG heeft een fellowship reglement opgesteld voor het Fellowship Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Radiologie, bestemd voor nucleair radiologen en nucleair geneeskundigen. Hierin worden randvoorwaarden benoemd voor het fellowship, waaronder de (inhoudelijke) opleidingseisen, de eisen voor de opleider, opleidingsgroep en opleidingsinstelling en de werkwijze met betrekking tot accreditatie en certificering.