Nieuws

Hier vindt u alle nieuwsberichten van de NVNG.

Iedereen, die in 2022 zijn/haar proefschrift op het gebied van de nucleaire geneeskunde heeft verdedigd aan een van de Nederlandse universiteiten en voldoet aan het reglement van de Woldring prijs, wordt uitgenodigd om het proefschrift in te sturen voor de Woldring Prijs...
31 januari, 2023 - 17:33
De Woldring Commissie is op zoek naar nieuwe commissieleden!
20 december, 2022 - 14:08
In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het opstellen van ons nieuwe Opleidingsplan RAdiologie-Nucleaire Geneeskunde (ORANGE). Het doel is geweest om beter aan te sluiten bij de praktijk en de jonge radiologen hiermee beter voor te bereiden op de toekomst binnen ons...
16 december, 2022 - 10:09
PSMA forum NL heeft de NVNG geïnformeerd dat de campagne 'De Man' is gelanceerd in De Telegraaf en op Planet Health. 
29 november, 2022 - 12:11
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2022 is het NVNG beleidsplan vastgesteld. Hierin staat de koers van de NVNG beschreven voor de komende jaren. Het beleidsplan zal verder uitgewerkt worden. 
25 november, 2022 - 12:24
Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) heeft een artikel gepubliceerd over het wereldwijde isotopentekort en de uitstel van zorg. Andor Glaudemans en Marcel Stokkel hebben een bijdrage geleverd aan dit artikel.
21 november, 2022 - 12:36
Op initiatief van het Kennisinstituut en de Universiteit Maastricht is eind 2021 gestart met het project Leerplatform richtlijnontwikkeling: toekomstbestendig en duurzaam. Dit project wordt gefinancierd door ZonMw. Klik hier voor meer informatie over het project. Door...
16 november, 2022 - 08:29
Het bestuur nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVNG die op donderdag 24 november a.s. zal plaatsvinden bij Van der Valk Hotel in Breukelen. 
9 november, 2022 - 17:32
De ANVS heeft voor uitvaartbedrijven een handelingsperspectief ontwikkeld. Daarin staat beschreven op welke manier om te gaan met patiënten die nuclidentherapie hebben ondergaan en vervolgens overlijden. 
7 november, 2022 - 10:43
De NVNG Commissie Beroepsbelangen is op zoek naar twee nieuwe commissieleden. 
18 oktober, 2022 - 16:03
Komt er een nieuwe kernreactor die medische isotopen gaat produceren? Al jarenlang hoopt de overheid dat private investeerders het laatste zetje geven aan de bouw van Pallas, een gloednieuw nucleair complex in Petten. De behandeling van anderhalf miljoen kankerpatiënten...
7 oktober, 2022 - 17:30
Deze zomer is gestart met de ontwikkeling van de NVNG kennisagenda. Het doel is om te komen tot een breed gedragen kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op het gebied van zorgevaluatie (dus geen innovatie of fundamentele vragen) binnen de NVNG...
23 september, 2022 - 14:22
Minister Kuipers en het ministerie van VWS zetten in op het behoud van medisch isotopen. Voor de bouw van een nieuwe kernreactor (PALLAS) in Petten wordt de komende jaren geld gereserveerd. 
21 september, 2022 - 15:43
De Federatie Medisch Specialisten reikt elke twee jaar de Wetenschaps- en innovatieprijs uit om goed onderzoek in de schijnwerpers te zetten. 
19 september, 2022 - 17:22
Het NVNG bestuur nodigt de leden uit om samen het beleidsplan voor de vereniging te ontwikkelen. Hiervoor wordt een interactieve ledenavond georganiseerd op woensdag 28 september a.s. bij Van der Valk Hotel Breukelen. 
13 september, 2022 - 13:23