Nieuws

Hier vindt u alle nieuwsberichten van de NVNG.

Het bestuur nodigt de leden uit voor een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVNG die op woensdag 6 oktober a.s. zal plaatsvinden bij Van der Valk Hotel Breukelen. 
15 september, 2021 - 16:17
De Subsidieregeling veelbelovende zorg is opnieuw opengesteld voor het indienen van projectideeën. De deadline voor het indienen van een projectidee is dinsdag 28 september 2021 vóór 14:00 uur. 
27 augustus, 2021 - 12:45
Op 8 september van 13.00 tot 17.30 uur organiseert de Federatie Medisch Specialisten het onlinecongres ‘1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek’. 
26 augustus, 2021 - 12:39
De René Vogels Stichting reikt reisbeurzen uit aan jonge kankeronderzoekers. Voor vergoeding komen in aanmerking reis- en verblijfkosten voor werkbezoeken aan het buitenland.
26 augustus, 2021 - 11:01
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in samenwerking met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de coulanceregeling herregistratie verruimd. 
30 juli, 2021 - 13:50
Vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is de subsidieoproep voor Grote Trials Ronde 5 opengesteld. 
5 juli, 2021 - 12:01
De Commissie Kwaliteitsbevordering verzorgt voor NVNG leden een introductie op de nieuwe methode van richtlijnontwikkeling: het Koploperproject. De introductie wordt gegeven tijdens een online sessie op donderdag 1 juli a.s. van 17.00 tot 18.00 uur. 
22 juni, 2021 - 12:27
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is voornemens om vanaf juli 2021 inspecties uit te voeren bij algemene ziekenhuizen met nucleaire geneeskunde. Deze inspecties zijn gericht op naleving van de Kernenergiewet (Kew), het Besluit...
15 juni, 2021 - 16:38
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 juni jl. is prof. dr. W.J.G. (Wim) Oyen benoemd tot bestuurslid Europa. Drs. D.N.J. (Dirk) Wyndaele is herbenoemd en zal zijn tweede termijn vervullen als vicevoorzitter van het bestuur. 
15 juni, 2021 - 12:45
De NVNG Commissie Kwaliteitsbevordering (CKB) vraagt uw aandacht voor de oproep voor deelname aan de richtlijn Mediastinale Tumoren. Binnen de themagroep Long is er helaas onvoldoende ruimte om dit op te pakken. Mocht u gelegenheid hebben om deel te nemen, dan vernemen wij...
26 mei, 2021 - 10:52
Het bestuur nodigt de NVNG leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die op vrijdag 11 juni a.s. tijdens de NVNG wetenschappelijke voorjaarsbijeenkomst digitaal via Zoom zal plaatsvinden. 
21 mei, 2021 - 16:16
De Nederlandse Zorgautoriteit nodigt NVNG leden graag uit tot deelname aan de openbare consultatie ‘Sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz’. De openbare consultatie is van maandag 10 mei tot en met 31 mei. 
18 mei, 2021 - 14:49
ZonMw heeft een subsidie oproep voor onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19 opengezet. De deadline voor het indienen van projectideeën is 3 mei 2021, 14.00 uur. 
23 april, 2021 - 16:58
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) digitaliseert haar dienstverlening en zal de komende periode het online ANVS-loket uitbreiden. 
31 maart, 2021 - 12:50
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 maart jl. zijn prof. dr. A.W.J.M. (Andor) Glaudemans tot voorzitter, dr. R.G.M. (Ruth) Keijsers tot secretaris en dr. L.M. (Lenka) Pereira Arias Bouda tot bestuurslid opleiding benoemd. Dr. M.P.M. (Marcel) Stokkel (voorzitter),...
29 maart, 2021 - 12:07