Nieuws

Hier vindt u alle nieuwsberichten van de NVNG.

Vanaf 1 juni 2022 voert de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) inspecties uit bij ziekenhuizen die werken met radioactieve stoffen. 
24 mei, 2022 - 17:08
Het bestuur nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVNG die op vrijdag 10 juni 2022 tijdens de NVNG wetenschappelijke voorjaarsbijeenkomst in Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn zal plaatsvinden.
24 mei, 2022 - 16:13
De Association for Medical Education in Europe (AMEE) vraagt Nederlandse artsen om een enquête in te vullen. 
24 mei, 2022 - 12:10
In het kader van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is een subsidie toegekend aan de CLEAR-CAD studie.
15 maart, 2022 - 11:00
De Federatie Medisch Specialisten organiseert een reeks korte en interactieve webinars over verschillende actuele onderwerpen die spelen binnen de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Tijdens deze gratis webinars gaan verschillende experts in gesprek met elkaar en...
14 maart, 2022 - 12:46
De KIC-call voor onderzoek naar minimaal invasieve interventies in de zorg met inzet sleuteltechnologieën van ZonMw is opengesteld. 
23 februari, 2022 - 10:04
De Federatie Medisch Specialisten, LAD en De Jonge Specialist (DJS) vragen alle 30.000 aios en medisch specialisten om de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten 2022 in te vullen. 
8 februari, 2022 - 15:23
Op 3 februari jl. besteedde de NOS aandacht aan de uitgeschakelde nucleaire reactor in Petten en de gevolgen daarvan voor de levering van medische isotopen. 
4 februari, 2022 - 11:41
De Subsidieregeling veelbelovende zorg is weer opengesteld voor het indienen van projectideeën. De deadline voor het indienen van een projectidee is dinsdag 5 april 2022 om 14:00 uur. 
4 februari, 2022 - 11:04
De René Vogels Stichting reikt reisbeurzen uit aan jonge kankeronderzoekers. Voor vergoeding komen in aanmerking reis- en verblijfkosten voor werkbezoeken aan het buitenland.
4 februari, 2022 - 10:58
De eerder aangekondigde inspecties van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) vanaf juli 2021 bij algemene ziekenhuizen met nucleaire geneeskunde, zijn tijdelijk uitgesteld vanwege de toenemende druk op de zorg door COVID-19. De ANVS vraagt...
11 januari, 2022 - 13:46
Er is een nieuwe richtlijn verschenen met aanbevelingen over risico’s, communicatie en afscherming bij beeldvorming met ioniserende straling. Het doel van deze richtlijn is het bevorderen van een heldere dialoog tussen zorgverlener en patiënt over stralingsrisico’s van...
15 december, 2021 - 09:19
De NVNG wetenschappelijke bijeenkomst vindt online plaats op vrijdag 26 november. 
18 november, 2021 - 09:24
De NVNG en Stichting PSMA forum NL zijn een samenwerking aangegaan. 
8 november, 2021 - 09:37
Op woensdag 3 november om 19.30 uur organiseert de Federatie Medisch Specialisten een webinar over de laatste ontwikkelingen betreffende de COVID-19 pandemie. 
2 november, 2021 - 14:07