Lidmaatschap

De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone leden A en B, juniorleden A en B, buitengewone leden A en B, emeritusleden en ereleden. 

Mutaties

Door in te loggen krijgt u toegang tot uw eigen gegevens. U kunt deze gegevens zelf aanpassen. 

Opzegging

Het lidmaatschap van de NVNG loopt per kalenderjaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar (zie artikel 6.2 Statuten). 

Met een brief of e-mail aan Bureau NVNG kunt u het lidmaatschap opzeggen. 

Aanvragen

Een NVNG lidmaatschap is aan te vragen door het aanmeldformulier online in te vullen en te verzenden. Uw aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen. 

Kosten lidmaatschap 2021

 • Gewoon lid - nucleair geneeskundige:  € 467,70
 • Gewoon lid - ziekenhuisapotheker:  € 338,10
 • Gewoon lid - klinisch fysicus: € 208,50
 • Gewoon lid - klinisch radiochemicus: € 208,50
 • Gewoon lid - dubbellidmaatschap radioloog: € 62,00
 • Juniorlid combilidmaatschap (aios Corona, Hora en Nucleaire Geneeskunde)*: € 230,- 
 • Juniorlid KLIFIO: € 112,70
 • Buitengewoon lid: € 208,50
 • Erelid: € -
 • Emerituslid: € 112,70
 • Emerituslid Klinisch fysicus: € 90,20

* De contributie van het juniorlidmaatschap van de Corona aios en de Hora aios wordt geheven door de NVvR. De aios nucleaire geneeskunde oude stijl betalen de contributie van het juniorlidmaatschap aan de NVNG. 

Kosten lidmaatschap 2022

 • Gewoon lidmaatschap A (nucleair geneeskundige en nucleair radioloog): € 585,10
 • Gewoon lidmaatschap B (ziekenhuisapotheker, klinisch fysicus, klinisch radiochemicus): € 292,50
 • Gewoon lidmaatschap B (radioloog): € 140,00
 • Junior lid A / Junior lid B: € 50,00
 • Buitengewoon lid A / Buitengewoon lid B: € 208,50
 • Emeritus lid: € 112,70
 • Erelid: € -

FMS lidmaatschap

Praktiserende medisch specialisten zijn tevens lid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). De federatieve bijdrage (€ 563,03 in 2021) wordt door de moedervereniging geheven, is niet facultatief en wordt door de NVNG rechtstreeks afgedragen aan FMS. 

Stichting SOVAF
Gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren, medisch specialisten die in het buitenland praktiseren en arbeidsongeschikte medisch specialisten kunnen sinds 1 januari 2015 deelnemen aan een speciaal opgerichte stichting SOVAF genaamd. Via de stichting SOVAF kunnen de (gewezen) medisch specialisten verbonden blijven met de Federatie en de KNMG en indien van toepassing de LAD. Meer informatie is te vinden via deze link