Lidmaatschap

De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone leden, juniorleden, buitengewone leden, emeritusleden en ereleden. 

Mutaties

Door in te loggen krijgt u toegang tot uw eigen gegevens. U kunt deze gegevens zelf aanpassen. 

Opzegging

Het lidmaatschap van de NVNG loopt per kalenderjaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar (zie artikel 4.2 Statuten). 

Met een brief of e-mail aan Bureau NVNG kunt u het lidmaatschap opzeggen. 

Aanvragen

Een NVNG lidmaatschap is aan te vragen door het aanmeldformulier online in te vullen en te verzenden. Uw aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen. 

Combi- en dubbellidmaatschap NVNG en NVvR

In het kader van de intensieve samenwerking tussen de NVNG en de NVvR hebben de besturen van beide verenigingen besloten het dubbel- en combilidmaatschap per 1 januari 2017 in te voeren.

Combilidmaatschap voor aios
Voor alle aios (Corona, Hora en Nucleaire Geneeskunde) is het juniorlidmaatschap van de NVvR of de NVNG toegankelijk voor eenzelfde contributiebedrag van € 230,-. Corona aios zijn met een juniorlidmaatschap in de eerste helft van hun opleiding (common trunk fase) lid van zowel de NVNG als de NVvR. In de tweede helft van de opleiding (differentiatiefase) kunnen aios kiezen voor een NVNG lidmaatschap. 

Dubbellidmaatschap voor nucleair geneeskundigen en radiologen 
Nucleair geneeskundigen en radiologen kunnen zich aanmelden voor het dubbellidmaatschap. Hiermee worden zij lid van zowel de NVNG als van de NVvR tegen een gereduceerd tarief. Het dubbellidmaatschap is optioneel.

De ledenadministraties van NVNG en NVvR zijn gescheiden. Een nucleair geneeskundige kan via www.radiologen.nl een dubbellidmaatschap bij de NVvR aanvragen. Een radioloog kan een dubbellidmaatschap bij de NVNG aanvragen door het aanmeldformulier online in te vullen en te verzenden. 

Kosten lidmaatschap

 • Gewoon lid - nucleair geneeskundige:  € 467,70
 • Gewoon lid - ziekenhuisapotheker:  € 338,10
 • Gewoon lid - klinisch fysicus: € 208,50
 • Gewoon lid - klinisch radiochemicus: € 208,50
 • Gewoon lid - dubbellidmaatschap radioloog: € 62,00
 • Juniorlid combilidmaatschap (aios Corona, Hora en Nucleaire Geneeskunde)*: € 230,- 
 • Juniorlid KLIFIO: € 112,70
 • Buitengewoon lid: € 208,50
 • Erelid: € -
 • Emerituslid: € 112,70
 • Emerituslid Klinisch fysicus: € 90,20

* De contributie van het juniorlidmaatschap van de Corona aios en de Hora aios wordt geheven door de NVvR. De aios nucleaire geneeskunde oude stijl betalen de contributie van het juniorlidmaatschap aan de NVNG. 

FMS lidmaatschap

Praktiserende medisch specialisten zijn tevens lid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). De federatieve bijdrage (€ 563,03 in 2021) wordt door de moedervereniging geheven, is niet facultatief en wordt door de NVNG rechtstreeks afgedragen aan FMS. 

Stichting SOVAF
Gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren, medisch specialisten die in het buitenland praktiseren en arbeidsongeschikte medisch specialisten kunnen sinds 1 januari 2015 deelnemen aan een speciaal opgerichte stichting SOVAF genaamd. Via de stichting SOVAF kunnen de (gewezen) medisch specialisten verbonden blijven met de Federatie en de KNMG en indien van toepassing de LAD. Meer informatie is te vinden via deze link