Opleidingen tot radiochemicus

De klinisch radiochemicus, een geregistreerd klinisch chemicus met voltooide opleiding in de radiochemie, is verantwoordelijk voor de werkwijze en de kwaliteit van klinisch chemisch in-vitroonderzoek met behulp van radioactieve stoffen.Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van voorschriften voor radiochemische bewerkingen en voor decorrecte toepassing van deze voorschriften

Opleiding

www.radiochemie.nl

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: donderdag 11 december 2008