Opleidingen tot medisch nucleair werker

De medisch nucleair werker is een hoog geschoolde medewerker die in opdracht van de nucleair geneeskundige (arts) onderzoeken doet met behulp van radioactieve stoffen of röntgenapparaten. De meeste onderzoeken worden door de medisch nucleair werker zelfstandig uitgevoerd. Bij nucleaire therapieën assisteert de medisch nucleair werker de arts.

Medisch nucleair werker voert een onderzoek uit

De onderzoeken die door medisch nucleair werkers gedaan worden variëren van routinematige skeletonderzoeken tot bepaling van de pompkracht van het hart en speciale driedimensionale onderzoeken. De onderzoeken die op de afdeling nucleaire geneeskunde worden gedaan zijn in tegenstelling tot de onderzoeken op de röntgenafdeling geen anatomische onderzoeken maar functionele onderzoeken.

Onderzoeken en straling

Een medisch nucleair werker heeft de verantwoordelijkheid om onderzoeken kwalitatief goed en zorgvuldig uit te voeren. Daarnaast moet hij/zij zorgvuldig omgaan met radioactieve stoffen en straling. Een medisch nucleair werker draagt zorg voor een zo laag mogelijke dosis voor patiënt en omgeving. De medisch nucleair werker beschermt zichzelf tegen straling door middel van loodhulzen, loodkoffers en loodafschermingen. De hoeveelheid van de radioactieve stoffen die worden gebruikt zijn erg klein. De stralenbelasting is vergelijkbaar met die op de röntgenafdeling.

Werken in de medische techniek maar ook met mensen:

Een medisch nucleair werker is medisch technisch geschoold. Hij werkt echter ook met mensen (patiënten), dit is het dienstverlenende aspect van het beroep. Een medisch nucleair werker heeft afwisselend werk omdat hij/zij met verschillende onderzoekstechnieken in aanraking komt. Hij/zij werkt met gammacamera’s, botdichtheidsapparatuur, computers en printers. Naast dit werk worden er ook eenvoudige laboratoriumwerkzaamheden verricht en de meeste radioactieve stoffen die worden toegediend worden bereid door de medisch nucleair werker.

Medisch nucleair werker, ”iets voor jou”:

De opleiding tot medisch nucleair werker is een dagopleiding die verzorgd wordt door drie hogescholen in Nederland. De opleidingsrichting heet MBRT (Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken). De volgende drie hogescholen verzorgen de opleiding:

  • Fontys Hogescholen te Eindhoven
  • Hogescholen Haarlem
  • Hanze Hogescholen Groningen