De NVNG

De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) is opgericht in 1968 en heeft een multidisciplinair karakter. Haar leden zijn overwegend afkomstig uit de disciplines chemie, farmacie, fysica, geneeskunde en radiochemie De vereniging kent thans 380 leden.

De NVNG stelt zich ten doel: de bevordering van de nucleaire geneeskunde, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan kwaliteitsaspecten, zoals de juiste toepassing van radioactieve stoffen op medisch gebied, alsmede aan het wetenschappelijk onderzoek en de organisatorische en maatschappelijke aspecten. Voorts stelt de vereniging zich ten doel: de bevordering van de wetenschappelijke vorming en voor zover nodig de behartiging van de beroepsbelangen van haar leden, voor zover dit laatste niet geschied door de desbetreffende beroepsorganisatie.

De NVNG streeft haar doel na met gebruikmaking van daartoe geëigende middelen, zoals bijvoorbeeld:

  • het organiseren van wetenschappelijke ontmoetingen voor haar leden
  • het organiseren en instandhouden van opleidingen op het gebied van de nucleaire geneeskunde alsmede het bewaken van de kwaliteit van deze opleidingen
  • het bijscholen van haar leden
  • het organiseren van cursussen op het gebied van de nucleaire geneeskunde
  • het bevorderen en toetsen van de kwaliteit met betrekking tot de feitelijke toepassing van de nucleaire geneeskunde


    Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: woensdag 13 juni 2012