Certificaten

Binnen het kwaliteitsbeleid van de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten heeft visitatie de afgelopen vijftien jaar een prominente plaats gekregen.
Vrijwel alle wetenschappelijke verenigingen hebben een visitatieprogramma opgezet en ondertussen hebben er veel visitaties plaatsgevonden.
Dat een groot belang aan visitaties wordt gehecht, blijkt onder andere uit zeer recente ontwikkelingen. Kwaliteitsvisitatie is verplicht gesteld voor herregistratie als medisch specialist en voor het verkrijgen van de erkenning van medisch specialistische opleiding.

Voor visitaties verricht vanaf 1-1-2012 verstrekt de NVNG, na goedkeuring van de SMART terugrapportage op de plenaire vergadering van de visitatiecommissie, een certificaat van een succesvol afgeronde kwaliteitsvisitatie. Dit certificaat is 5 jaar geldig. Het certificaat geeft recht van melding op de eigen website van de afdeling / het ziekenhuis en zal worden gepubliceerd op het voor publiek toegankelijke deel van de NVNG website.


De volgende afdelingen Nucleaire Geneeskunde hebben zich door de NVNG laten visiteren* en is de terugrapportage door de Plenaire Visitatiecommissie van de NVNG n.a.v. de gedane aanbevelingen goedgekeurd.Afdeling Nucleaire geneeskundeVisitatiedatum
VUmc07-02-2012
Radboudumc28-03-2012
Slingeland Ziekenhuis Doetinchem10-04-2012
Ziekenhuis Rivierenland Tiel 17-04-2012
Medisch Centrum Leeuwarden15-05-2012
Rijnstate Ziekenhuis Arnhem04-09-2012
Elkerliek Ziekenhuis Helmond21-09-2012
Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk25-09-2012
Groene Hartziekenhuis Gouda10-10-2012
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp06-11-2012
Laurentius Ziekenhuis Roermond27-11-2012
Scheeper Ziekenhuis Emmen19-12-2012
Maasstad Ziekenhuis16-04-2013
HagaZiekenhuis Den Haag23-04-2013
Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp15-05-2013
Diaconessenhuis Meppel04-06-2013
UMC Groningen28-06-2013
Catharina Ziekenhuis Eindhoven10-10-2013
St. Anna Ziekenhuis Geldrop10-11-2013
Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht19-11-2013
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam22-11-2013
Atrium MC Parkstad Heerlen11-12-2013
Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam14-05-2014
Orbis Medisch Centrum Sittard-Geleen21-05-2014
Franciscus Ziekenhuis Roosendaal28-05-2014
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam27-06-2014
Maxima Medisch Centrum Veldhoven23-09-2014
Isala Zwolle14-10-2014
Alexander Monro Ziekenhuis Bilthoven16-10-2014
Medisch Spectrum Twente Enschede05-11-2014
Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Winschoten14-11-2014
Ziekenhuisgroep Twente, locatie Hengelo26-11-2014
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen04-12-2014
Medisch Centrum Haaglanden Den Haag10-12-2014
Admiraal de Ruijter Ziekenhuis Goes02-06-2015
Amphia Ziekenhuis Breda03-06-2015

* visitaties vanaf 2012