Patienten informatie

U bent door uw arts verwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde voor een onderzoek. U vindt hier algemene informatie over de gang van zaken. De informatie die hier wordt aangeboden is bedoeld ter ondersteuning en niet ter vervanging van de informatie die u tijdens het consult met uw arts krijgt.

Patientenvoorlichting per onderzoek

Informatie over de meest gebruikte nucleair geneeskundige onderzoeken. Van de meeste onderzoeken bestaan nogal wat varianten, waaruit de nucleair geneeskundige een keuze maakt, op grond van uw medische gegevens, de beschikbare apparatuur en radiofarmaca en de software. De informatie heeft betrekking op de meest gebruikelijke uitvoering. Lees verder

Patientenvoorlichting per behandeling

De onderstaande verwijzingen geven informatie over de meest gebruikte nucleair geneeskundige behandelingen. Voor de meeste behandelingen geldt, dat uw eigen ziekenhuis u het beste kan informeren over de praktische gang van zaken aldaar. We beperken ons hier tot de algemene gang van zaken bij de behandelingen. Niet in elk ziekenhuis zijn alle behandelingen beschikbaar. Lees verder

Straling en radioactiviteit

  • Straling algemeen

    Alle patienteninformatie in PDF formaat

    Sunny & Tim - Lichtjes in je lichaam

  • www.youtube.com/watch?v=nqJvjuH0Rxk&list=PLVN9pZqOVzw6IoXeS4rDRpfExHQgP3ezt

    Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: zondag 24 juli 2016