Beleidsplan NVNG 2023-2027

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2022 is het NVNG beleidsplan vastgesteld. Hierin staat de koers van de NVNG beschreven voor de komende jaren. Het beleidsplan zal verder uitgewerkt worden. 

Klik hier voor het beleidsplan.