Hersenschorsperfusie-scintigrafie

Hersenschorsperfusie-scintigrafie
(HMPAO-scan)


In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een hersenschorsperfusie-onderzoek te laten verrichten. De onderstaande informatie is zoveel mogelijk algemeen opgesteld en kan per ziekenhuis variëren. De uitvoering kan afwijken in het ziekenhuis waar u uw onderzoek krijgt. Bij twijfel dient U zich dan ook te houden aan de instructies van het ziekenhuis waar u het onderzoek krijgt. 


Radioactieve stof

Voor het onderzoek wordt een licht radioactieve stof gebruikt. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele risico's die u zou lopen, want radioactiviteit is overal aanwezig: in ons lichaam, in ons voedsel, in de bodem en in de lucht. Alleen een hoge dosis radioactiviteit kan voor mensen schadelijk zijn. De hoeveelheid radioactiviteit die de afdeling nucleaire geneeskunde gebruikt voor het onderzoek is zo gering, dat u daar geen nadelige gevolgen van ondervindt. Ook bij kinderen kan dit in een aangepaste dosering geen kwaad.
Bij het onderzoek met deze stof treden over het algemeen geen bijverschijnselen zoals misselijkheid of huidreacties op. Ook patiënten die overgevoelig zijn voor jodium ondervinden er geen hinder van.
De radioactiviteit zorgt voor een zwakke straling die door een camera kan worden geregistreerd en omgezet naar een digitale foto (scan). 


Zwangerschap en borstvoeding

Ofschoon de te gebruiken stof slechts licht radioactief is, dient u wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft contact op te nemen met de afdeling. De stof kan soms bij de baby komen en het staken of onderbreken van de borstvoeding is soms noodzakelijk. De arts zal dan bekijken of, en voor hoe lang er voorzorgsmaatregelen nodig zijn. 


Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek wordt de doorbloeding van de hersenen bestudeerd. Doorbloedingsstoornissen in de hersenen kunnen aanleiding geven tot uiteenlopende problemen, zoals bijvoorbeeld een CVA (beroerte), psychiatrische problemen, dementie, of bepaalde vormen van epilepsie. Het hersenschorsperfusiescintigram is behulpzaam bij het stellen van de juiste diagnose. 


Voorbereiding op het onderzoek

U dient de instructies te volgen van het ziekenhuis waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Deze kunnen afwijken van de hieronder genoemde algemene voorbereidingen.

U hoeft niet nuchter te blijven, u mag dus normaal eten en drinken. 

Met uw behandelend arts moet u overleggen of eventuele geneesmiddelen die u gebruikt wel of niet mogen worden ingenomen. 

Houd er rekening mee dat u tijdens het onderzoek het hoofd gedurende een ½ uur moet stilhouden. Soms is aanvullende medicatie nodig. Neem voor de zekerheid een muziek-CD van uw eigen keuze mee.  


Uitvoering van het onderzoek

Voor aanvang van het onderzoek komt u op een onderzoekstafel te liggen, met uw hoofd in een hoofdsteun. In de onderzoekskamer zullen licht en geluid gedurende 5-10 minuten zoveel mogelijk worden gedempt. Daarna krijgt u een injectie met een licht radioactieve stof (technetium-99m gelabeld HMPAO) in een ader in de arm. Daar merkt u zelf verder niets bijzonders van. De stof heeft geen bijwerkingen, is niet schadelijk en verdwijnt vanzelf via de urine uit het lichaam.
Kort na de injectie zullen de opnamen gestart worden. Gedurende het gehele onderzoek ligt u op een onderzoekstafel met uw hoofd in een hoofdsteun. Afhankelijk van de beschikbare apparatuur bevinden er zich een of meer camera's vlak bij uw hoofd. Deze maken vanuit een groot aantal richtingen foto's. Dat duurt inclusief het instellen van de camera circa 45 minuten.
Gedurende die tijd moet u uw hoofd zo goed mogelijk stil houden. De ervaring leert dat dit, dankzij een goede hoofdsteun, ook bij mensen die met het hoofd beven of trekken heel goed te doen is.
Een uitslag is na afloop van het onderzoek nog niet direct te geven. Dit vergt een aanvullende computerbewerking. 


Uitslag van het onderzoek

Voordat u de afdeling verlaat wordt gekeken of alles er goed opstaat. Nadat u de afdeling heeft verlaten, zal het onderzoek nauwkeurig worden bewerkt en er wordt een verslag gemaakt voor uw behandelend arts. Deze zal u de uitslag vertellen. 


Tot slot

De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld en klaargemaakt en is beperkt houdbaar. Daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent en de voorbereidingsinstructies precies opvolgt.

Let erop dat u weet welke medicijnen u eventueel tijdelijk moet stoppen (en hoe lang).

Ook bij een zorgvuldige planning lopen zaken wel eens anders dan voorzien. Wanneer er aanleidingen zijn voor het ontstaan van extra wachttijd dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Er wordt u dan ook een idee gegeven van de duur van de vertraging.

Mocht u na het lezen van deze informatie of die van uw ziekenhuis nog vragen hebben, kijk dan rond op deze website. Kunt u hier het antwoord niet vinden, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.


Verhindering

Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek? Als u onverhoopt verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan telefonisch doorgeven?


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: dinsdag 18 augustus 2009