Galzuurademtest

Galzuurademtest 


In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een galzuurademtest te laten verrichten. De onderstaande informatie is zoveel mogelijk algemeen opgesteld en kan per ziekenhuis variëren. De uitvoering kan afwijken in het ziekenhuis waar u uw onderzoek krijgt. Bij twijfel dient u zich dan ook te houden aan de instructies van het ziekenhuis waar u het onderzoek krijgt.


Radioactieve stof

Voor het onderzoek wordt een licht radioactieve stof gebruikt. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele risico's die u zou lopen, want radioactiviteit is overal aanwezig: in ons lichaam, in ons voedsel, in de bodem en in de lucht. Alleen een hoge dosis radioactiviteit kan voor mensen schadelijk zijn. De hoeveelheid radioactiviteit die de afdeling nucleaire geneeskunde gebruikt voor het onderzoek is echter zo gering, dat u daar geen nadelige gevolgen van ondervindt. Ook bij kinderen kan dit in een aangepaste dosering geen kwaad.
Bij het onderzoek met deze stof treden over het algemeen geen bijverschijnselen zoals misselijkheid of huidreacties op. Ook patiënten die overgevoelig zijn voor jodium ondervinden er geen hinder van.


Zwangerschap en borstvoeding

Ofschoon de te gebruiken stof slechts licht radioactief is, dient u wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft contact op te nemen met de afdeling. De stof kan soms bij de baby komen en het staken of onderbreken van de borstvoeding is soms noodzakelijk. De arts zal dan bekijken of, en voor hoe lang er voorzorgsmaatregelen nodig zijn. 


Doel van het onderzoek

Dit onderzoek geeft informatie over de mogelijke oorzaak van bepaalde darmklachten. Er kan worden bepaald of er sprake is van te veel bacteriën in de dunne darm, en of een deel van de dunne darm niet goed werkt.


Voorbereiding op het onderzoek

U dient de instructies te volgen van het ziekenhuis waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Deze kunnen afwijken van de hieronder genoemde algemene voorbereidingen.

U dient voor dit onderzoek nuchter te zijn. Dat betekent dat u niet mag eten of drinken; de duur hiervan varieert per afdeling. Indien u suikerpatiënt bent, dient u contact met de afdeling nucleaire geneeskunde op te nemen omdat voor u andere maatregelingen nodig zijn.

Sommige medicijnen zijn van invloed op dit onderzoek. Uw arts of het personeel van de afdeling Nucleaire Geneeskunde geeft aan of (en zo ja, hoelang) u deze medicijnen voor het onderzoek moet stoppen.

Tijdens de twee dagen voorafgaande aan het onderzoek mag u geen gastro- of coloscopie of röntgencontrastonderzoek van de maag of darm hebben gehad. Neem contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde wanneer u vermoedt dat de afspraken voor de verschillende onderzoeken te dicht op elkaar volgen.  

Als u niet in staat bent meerdere malen gedurende enkele minuten door een rietje te blazen, dient u ruim van tevoren contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Als u geen melk kunt verdragen, dient u ruim van tevoren contact met de afdeling Nucleaire Geneeskunde op te nemen. 


Uitvoering van het onderzoek

Dit onderzoek start met het blazen door een rietje in twee flesjes met gekleurde vloeistof totdat deze kleurloos worden. Daarna krijgt u een voedzame melkachtige vloeistof te drinken die licht radioactief is.

Hierna wordt één uur gewacht totdat u weer in twee flesjes moet blazen. In de tussentijd kunt u (in overleg met het personeel!) de afdeling even verlaten. Dit blazen wordt daarna elk uur herhaald tot 5 en soms 7 uur na het drinken van de melkachtige vloeistof.

In de tussentijd mag u geen koffie drinken, niet eten, niet snoepen, niet roken, niet slapen en geen inspannende arbeid verrichten. Wel mag u naar wens thee (met alleen suiker of zonder suiker) en water drinken.

Tijdens het onderzoek mag u, op een door de afdeling bepaald specifiek tijdstip, een broodmaaltijd gebruiken.
Wanneer het onderzoek afgelopen is, mag u weer eten en drinken zoals u gewend bent, tenzij dit om andere redenen niet mag. Dit onderzoek duurt in totaal 5 tot 7 uur. 

Geef bij binnenkomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde aan wanneer de laatste stoelgang is geweest. Misschien zal u worden gevraagd om nogmaals het toilet te bezoeken. 

U krijgt daarna op de afdeling een capsule met een licht radioactieve stof  en een proefmaaltijd, door de afdeling speciaal voor u bereid. Een uur na inname van de capsule mag u weer alles eten en drinken. Tot de eerste opname (drie uur na inname van de capsule)  mag u géén ontlasting produceren. 

Daarna wordt u meerdere malen terug verwacht voor de opnamen. Dit kan in totaal maximaal zeven dagen in beslag nemen. Elke opname kan ongeveer 30 minuten in beslag nemen, hiervoor ligt u op een onderzoekstafel in rugligging en soms ook in buikligging. 

Soms wordt ook van u verwacht dat u de ontlasting opspaart in containers die u van de afdeling krijgt. Elke 24 uur dient u de ontlasting in een aparte container op te sparen. Dit dient vaak vijf dagen te worden voortgezet. Deze containers moeten thuis op een koele plek worden bewaard. De containers met ontlasting levert u op de afdeling in, nadat de laatste container is gevuld. 


Uitslag van het onderzoek

De bevindingen bij het onderzoek zullen nauwkeurig worden bekeken en er wordt een verslag gemaakt voor uw behandelend arts. Deze zal u de uitslag vertellen. 


Tot slot

De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld en klaargemaakt en is beperkt houdbaar. Daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent en de voorbereidingsinstructies precies opvolgt.

Let erop dat u weet welke medicijnen u eventueel tijdelijk moet stoppen (en hoe lang). 

Onthoud goed dat u nuchter moet zijn voor het onderzoek. 

Ook bij een zorgvuldige planning lopen zaken wel eens anders dan voorzien. Wanneer er aanleidingen zijn voor het ontstaan van extra wachttijd dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Er wordt u dan ook een idee gegeven van de duur van de vertraging.

Mocht u na het lezen van deze informatie of die van uw ziekenhuis nog vragen hebben, kijk dan rond op deze website. Kunt u hier het antwoord niet vinden, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.


Verhindering

Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek? Als u onverhoopt verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan telefonisch doorgeven?


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: dinsdag 08 september 2009