Galwegscintigrafie

Galwegscintigrafie
(galwegscan, cholescintigrafie, HIDA-scan)


In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een galwegscan te laten verrichten. Dit onderzoek wordt soms al bij heel kleine kinderen uitgevoerd. U kunt er dan als ouder bij aanwezig blijven. 

De onderstaande informatie is zoveel mogelijk algemeen opgesteld en kan per ziekenhuis variëren. De uitvoering kan afwijken in het ziekenhuis waar u uw onderzoek krijgt. Bij twijfel dient u zich dan ook te houden aan de instructies van het ziekenhuis waar u het onderzoek krijgt.


Radioactieve stof

Voor het onderzoek wordt een licht radioactieve stof gebruikt. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele risico's die u zou lopen, want radioactiviteit is overal aanwezig, in ons lichaam, in ons voedsel, in de bodem en in de lucht. Alleen een hoge dosis radioactiviteit kan voor mensen schadelijk zijn. De hoeveelheid radioactiviteit die de afdeling nucleaire geneeskunde gebruikt voor het onderzoek is echter zo gering, dat u daar geen nadelige gevolgen van ondervindt. Bij kinderen kan dit in een aangepaste dosering geen kwaad.
Bij het onderzoek met deze stof treden over het algemeen geen bijverschijnselen zoals misselijkheid of huidreacties op. Ook patiënten die overgevoelig zijn voor jodium ondervinden er geen hinder van.
De radioactiviteit zorgt voor een zwakke straling die door een camera kan worden geregistreerd en omgezet naar een digitale foto (scan). 


Zwangerschap en borstvoeding

Ofschoon de te gebruiken stof slechts licht radioactief is dient u wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft contact op te nemen met de afdeling. De stof kan soms bij de baby komen en het staken of onderbreken van de borstvoeding is soms noodzakelijk. De arts zal dan bekijken of, en voor hoe lang er voorzorgsmaatregelen nodig zijn. 


Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek kan de functie van de lever, de doorgankelijkheid van de galwegen, de vulling en ontlediging van de galblaas, en het eventueel terugvloeien van gal naar de maag worden bepaald. Bij heel kleine kinderen kan het onderzoek worden uitgevoerd om de oorzaak van gele verkleuring van de huid (icterus) op te sporen. 


Voorbereiding op het onderzoek

U dient de instructies te volgen van het ziekenhuis waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Deze kunnen afwijken van de hieronder genoemde algemene voorbereidingen. 

Soms dient u nuchter voor dit onderzoek te zijn. Dit betekent dat u niet mag eten of drinken. De duur hiervan varieert per afdeling. Indien u suikerpatiënt bent, dient u contact met de afdeling Nucleaire Geneeskunde op te nemen omdat voor u andere maatregelingen nodig zijn.

In een enkel geval wordt tijdens het onderzoek morfine toegediend. Als dit bij u het geval zal zijn, is het verstandig een begeleider mee te nemen omdat u daarna niet meer zelf mag terugrijden. Het is dus verstandig om daar vooraf naar te vragen, vóór u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde gaat voor het onderzoek. 

Wanneer er zich metalen onderdelen in uw kleding bevinden zal u gevraagd worden deze voor aanvang van de opnamen te verwijderen. 


Uitvoering van het onderzoek

Vlak voor de start van het onderzoek wordt u gevraagd de blaas zo goed mogelijk leeg te plassen. Daarna gaat u op uw rug op de onderzoekstafel liggen. De camera wordt vlak boven uw buik geplaatst. Vervolgens krijgt u via een bloedvat van uw arm een injectie met een licht radioactieve stof. Meteen hierna worden de opnamen gestart. Het is heel belangrijk dat u hiervoor zo stil mogelijk blijft liggen. Deze opnamen duren ongeveer een tot anderhalf uur. Soms krijgt u het middel cholecystokinine of morfine via een bloedvat toegediend, of u krijgt iets vets te eten of te drinken (zuigelingen krijgen borst- of flesvoeding) waarna wederom opnamen worden gemaakt. Soms zijn een dag later nog aanvullende opnamen nodig. 


Bijwerkingen

De radioactieve stof heeft geen bijwerkingen. Mocht u morfine toegediend krijgen dan kunt u daar een beetje versuft van raken; daarom is het verstandig dat u een begeleider meeneemt. Dit laatste is beslist noodzakelijk wanneer u met eigen vervoer naar het ziekenhuis komt. 


Uitslag van het onderzoek

Een arts van de afdeling beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek voordat u de afdeling verlaat. Het onderzoek zal nauwkeurig worden bekeken en er wordt een verslag gemaakt voor uw behandelend arts. Deze zal u de uitslag vertellen. 


Tot slot

De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld en klaargemaakt en is beperkt houdbaar. Daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent en de voorbereidingsinstructies precies opvolgt.

Let erop dat u weet hoe lang u nuchter moet zijn voor het onderzoek. 

Houd er rekening mee dat u na afloop van het onderzoek wellicht zelf niet in staat zult zijn om een voertuig te besturen. Neem daarom iemand mee naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde om u weer naar huis te begeleiden.

Ook bij een zorgvuldige planning lopen zaken wel eens anders dan voorzien. Wanneer er aanleidingen zijn voor het ontstaan van extra wachttijd dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Er wordt u dan ook een idee gegeven van de duur van de vertraging.

Mocht u na het lezen van deze informatie of die van uw ziekenhuis nog vragen hebben, kijk dan rond op deze website. Kunt u hier het antwoord niet vinden, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.


Verhindering

Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek? Als u onverhoopt verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan telefonisch doorgeven?


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: dinsdag 08 september 2009