Galliumscintigrafie

Galliumscintigrafie
(galliumscan) 


In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een galliumscintigrafie te laten verrichten. De onderstaande informatie is zoveel mogelijk algemeen opgesteld en kan per ziekenhuis variëren. De uitvoering kan afwijken in het ziekenhuis waar u uw onderzoek krijgt. Bij twijfel dient U zich dan ook te houden aan de instructies van het ziekenhuis waar u het onderzoek krijgt.


Radioactieve stof

Voor het onderzoek wordt een licht radioactieve stof gebruikt. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele risico's die u zou lopen, want radioactiviteit is overal aanwezig: in ons lichaam, in ons voedsel, in de bodem en in de lucht. Alleen een hoge dosis radioactiviteit kan voor mensen schadelijk zijn. De hoeveelheid radioactiviteit die de afdeling Nucleaire Geneeskunde gebruikt voor het onderzoek is zo gering, dat u daar geen nadelige gevolgen van ondervindt. Ook bij kinderen kan dit in een aangepaste dosering geen kwaad.
Bij het onderzoek met deze stof treden over het algemeen geen bijverschijnselen zoals misselijkheid of huidreacties op. Ook patiënten die overgevoelig zijn voor jodium ondervinden er geen hinder van.
De radioactiviteit zorgt voor een zwakke straling die door een camera kan worden geregistreerd en wordt omgezet naar een digitale foto (scan). 


Zwangerschap en borstvoeding

Ofschoon de te gebruiken stof slechts licht radioactief is, dient u wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft contact op te nemen met de afdeling. De stof kan soms bij de baby komen en het staken of onderbreken van de borstvoeding is soms noodzakelijk. De arts zal dan bekijken of, en voor hoe lang er voorzorgsmaatregelen nodig zijn. 


Doel van het onderzoek

Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk diverse ziekteprocessen in het lichaam op te sporen. Een galliumscintigrafie wordt onder andere toegepast om de plaats van een infectie of ontstekingsproces in het lichaam op te sporen. Ook kan het in bepaalde gevallen gebruikt worden bij de diagnostiek en behandeling van de ziekte van Hodgkin en van bepaalde andere tumoren. 


Voorbereiding op het onderzoek

U dient de instructies te volgen van het ziekenhuis waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Deze kunnen afwijken van de hier genoemde algemene voorbereidingen. 

Voor dit onderzoek is niet altijd een voorbereiding vereist. U mag gewoon eten en drinken maar soms zal u ook een laxeerschema worden meegegeven om de darmen beter te kunnen beoordelen. 


Uitvoering van het onderzoek

Op de dag van de afspraak krijgt u in een bloedvat in de arm een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend. Afgezien van de prik merkt u daar niets van.
Na de injectie kunt u weer naar huis of verpleegafdeling. Het lichaam heeft ruim de tijd nodig om de stof op te kunnen nemen en de foto’s worden pas aan het einde van de dag (of zelfs pas 2 of 3 dagen later) gemaakt.
Terwijl u op een onderzoekstafel ligt, wordt een camera vlak boven en/of onder uw lichaam geplaatst. Deze camera maakt foto's van het hele lichaam en eventueel extra opnamen van de gebieden waar u klachten van heeft. Ook is het mogelijk dat de camera om uw lichaam heen draait, en uit een groot aantal verschillende hoeken opnamen maakt. 

Het aantal opnamen staat vooraf niet vast. Dit hangt af van de precieze redenen voor het onderzoek en vaak ook van de bevindingen bij de eerste opname. Gewoonlijk duren deze opnamen ongeveer drie kwartier per keer. 

Een gedeelte van de toegediende radioactieve stof wordt via de darmen uitgescheiden. Daarom is het soms nodig om op een van de volgende dagen extra opnamen te maken. Gedurende de tijd tussen de beide opnamen heeft de inhoud van de darm zich kunnen verplaatsen, zodat met de combinatie van alle opnamen een beter oordeel over de buik kan worden gevormd. Soms is het nodig om de darmen extra te laxeren. U krijgt dat dan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde te horen.

Soms zijn nog aanvullende opnamen op een volgende dag nodig. Ook dat zult u dan van het personeel op de afdeling vernemen.  


Uitslag van het onderzoek

Een arts van de afdeling beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek voordat u de afdeling verlaat. Veelal nadat u de afdeling heeft verlaten, zal het onderzoek nauwkeurig worden bekeken en er wordt een verslag gemaakt voor uw behandelend arts. Deze zal u de uitslag vertellen. 


Tot slot

De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld en klaargemaakt en is beperkt houdbaar. Daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent en de voorbereidingsinstructies precies opvolgt.

Let erop dat u weet of u laxeermiddelen dient te gebruiken, en wat u mag eten en/of drinken voor het onderzoek.

Ook bij een zorgvuldige planning lopen zaken wel eens anders dan voorzien. Wanneer er aanleidingen zijn voor het ontstaan van extra wachttijd dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Er wordt u dan ook een idee gegeven van de duur van de vertraging.

Mocht u na het lezen van deze informatie of die van uw ziekenhuis nog vragen hebben, kijk dan rond op deze website. Kunt u hier het antwoord niet vinden, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.


Niet vergeten

Laxeerschema voldoende duidelijk?

Lijst met tijden/data voor de foto’s?


Verhindering

Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek? Als u onverhoopt verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan telefonisch doorgeven?


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: dinsdag 08 september 2009