Erytrocytenvolume- en plasmavolumebepaling

Erytrocytenvolume- en plasmavolumebepaling


In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een erytrocytenvolume- en plasmavolumebepaling te laten verrichten. De onderstaande informatie is zo algemeen mogelijk opgesteld en kan per ziekenhuis variëren. De uitvoering kan daarom afwijken in het ziekenhuis waar u uw onderzoek krijgt. Bij twijfel dient U zich dan ook te houden aan de instructies van het ziekenhuis waar u het onderzoek krijgt.


Radioactieve stof

Voor het onderzoek wordt een licht radioactieve stof gebruikt. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele risico's die u zou lopen, want radioactiviteit is overal aanwezig: in ons lichaam, in ons voedsel, in de bodem en in de lucht. Alleen een hoge dosis radioactiviteit kan voor mensen schadelijk zijn. De hoeveelheid radioactiviteit die de afdeling nucleaire geneeskunde gebruikt voor het onderzoek is zo gering, dat u daar geen nadelige gevolgen van ondervindt. Ook bij kinderen kan dit in een aangepaste dosering geen kwaad.
Bij het onderzoek met deze stof treden over het algemeen geen bijverschijnselen zoals misselijkheid of huidreacties op. De radioactiviteit zorgt voor een zwakke straling die in het laboratorium kan worden gemeten. 


Zwangerschap en borstvoeding

Ofschoon de te gebruiken stof slechts licht radioactief is dient u wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft contact op te nemen met de afdeling. De stof kan soms bij de baby komen en het staken of onderbreken van de borstvoeding is soms noodzakelijk. De arts zal dan bekijken of, en voor hoe lang er voorzorgsmaatregelen nodig zijn. 


Doel van het onderzoek


Met dit onderzoek wordt de hoeveelheid rode bloedcellen (erytrocyten) en plasmavloeistof in uw bloed bepaald. Dat gebeurt door het merken van het bloed met een licht radioactieve stof. 


Voorbereiding op het onderzoek

U hoeft zich voor dit onderzoek niet speciaal voor te bereiden. U kunt gewoon eten, drinken en eventueel uw medicijnen innemen.  


Uitvoering van het onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de afdeling. U krijgt dan een infuusje in een bloedvat in de arm waarna een kleine hoeveelheid bloed wordt afgenomen. Na bewerking van uw bloed in het laboratorium krijgt u dit na ongeveer een uur weer teruggespoten in een bloedvat in de andere arm.
Vervolgens zal op een aantal momenten weer bloed worden afgenomen wat daarna in het laboratorium wordt gemeten. Het onderzoek en deze bloedafnames kunnen tot wel 3 uur na eerste afname duren. 


Uitslag van het onderzoek

Nadat u de afdeling heeft verlaten, zullen de metingen worden bekeken en wordt er een verslag gemaakt voor uw behandelend arts. Deze zal u de uitslag vertellen. 


Tot slot

De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld en klaargemaakt en is beperkt houdbaar. Daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent en de voorbereidingsinstructies precies opvolgt. 

Ook bij een zorgvuldige planning lopen zaken wel eens anders dan voorzien. Wanneer er aanleidingen zijn voor het ontstaan van extra wachttijd dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Er wordt u dan ook een idee gegeven van de duur van de vertraging.

Mocht u na het lezen van deze informatie of die van uw ziekenhuis nog vragen hebben, kijk dan rond op deze website. Kunt u hier het antwoord niet vinden, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 


Verhindering

Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek? Als u onverhoopt verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan telefonisch doorgeven?


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: dinsdag 08 september 2009