Ejectiefractie bepaling

Ejectiefractie bepaling
(hartfunctiescintigrafie, MUGA-scan, GSA, RNA, ERNA, FPRNA) 


In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een ejectiefractie bepaling te laten verrichten. De onderstaande informatie is zoveel mogelijk algemeen opgesteld en kan per ziekenhuis variëren. De uitvoering kan afwijken in het ziekenhuis waar u uw onderzoek krijgt. Bij twijfel dient u zich dan ook te houden aan de instructies van het ziekenhuis waar u het onderzoek krijgt. 


Radioactieve stof

Voor het onderzoek wordt een licht radioactieve stof gebruikt. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele risico's die u zou lopen, want radioactiviteit is overal aanwezig, in ons lichaam, in ons voedsel, in de bodem en in de lucht. Alleen een hoge dosis radioactiviteit kan voor mensen schadelijk zijn. De hoeveelheid radioactiviteit die de afdeling nucleaire geneeskunde gebruikt voor het onderzoek is echter zo gering, dat u daar geen nadelige gevolgen van ondervindt. Bij kinderen kan dit in een aangepaste dosering geen kwaad.
Bij het onderzoek met deze stof treden over het algemeen geen bijverschijnselen zoals misselijkheid of huidreacties op. Ook patiënten die overgevoelig zijn voor jodium ondervinden er geen hinder van.
De radioactiviteit zorgt voor een zwakke straling die door een camera kan worden geregistreerd en omgezet naar een digitale foto (scan). 


Zwangerschap en borstvoeding

Ofschoon de te gebruiken stof slechts licht radioactief is, dient u wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft contact op te nemen met de afdeling. De stof kan soms bij de baby komen en het staken of onderbreken van de borstvoeding is soms noodzakelijk. De arts zal dan bekijken of, en voor hoe lang er voorzorgsmaatregelen nodig zijn. 


Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek wordt de pompfunctie van de linker kamer (linkerventrikel) van uw hart beoordeeld. Er kan berekend worden hoeveel bloed de linker hartkamer per hartslag in de grote lichaamsslagader pompt; dit noemen we de ejectiefractie. Soms wordt ook de ejectiefractie van de rechter hartkamer beoordeeld. 


Voorbereiding op het onderzoek

U dient de instructies te volgen van het ziekenhuis waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Deze kunnen afwijken van de hieronder genoemde algemene voorbereidingen.

U hoeft zich voor dit onderzoek niet speciaal voor te bereiden. U kunt gewoon eten, drinken en eventuele medicijnen innemen. 

Wanneer er zich metalen onderdelen in uw kleding bevinden zal u gevraagd worden deze voor aanvang van de opnamen te verwijderen. 

Als u een pacemaker heeft, moet u dat voor het begin van het onderzoek kenbaar maken. 


Uitvoering van het onderzoek

Dit onderzoek kan op twee mannieren worden verricht. Allereerst krijgt u injectie in een bloedvat van uw arm met een vloeistof om de rode bloedcellen beter te laten binden aan de later toe te dienen radioactieve stof. Na een wachttijd van ongeveer 15-20 minuten zult u ófwel een tweede injectie met de licht radioactieve stof krijgen waarna u weer even moet wachten, ófwel er wordt bij u een klein beetje bloed afgenomen. Dit bloed wordt in het laboratorium bewerkt met de radioactieve stof; na deze bewerking, die circa 30-60 minuten duurt, krijgt u het in uw bloedvat terug gespoten. Meestal krijgt u daarvoor tijdelijk een klein infuusje in het bloedvat geschoven.

Voor het maken van de opnamen neemt u op uw rug plaats op een onderzoekstafel. U krijgt meerdere plakkertjes op uw ontblote bovenlichaam om tijdens het onderzoek een hartfilmpje (elektrocardiogram) te maken. Er wordt een serie opnamen gemaakt met de camera op borsthoogte. Tijdens de opnamen is het belangrijk dat u zo stil mogelijk ligt. De opnamen kunnen ongeveer 10 tot 45 minuten duren. Soms moeten nog aanvullende opnamen gemaakt worden. 

Soms wordt dit onderzoek uitgevoerd terwijl u moet bewegen op bijvoorbeeld een ligfiets in plaats van te liggen op de onderzoekstafel. 


Uitslag van het onderzoek

De kwaliteit van het onderzoek wordt bekeken voordat u de afdeling verlaat. Het onderzoek zal daarna nauwkeurig worden bekeken en er wordt een verslag gemaakt voor uw behandelend arts. Deze zal u de uitslag vertellen. 


Tot slot

De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld en klaargemaakt en is beperkt houdbaar. Daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent en de voorbereidingsinstructies precies opvolgt. 

Ook bij een zorgvuldige planning lopen zaken wel eens anders dan voorzien. Wanneer er aanleidingen zijn voor het ontstaan van extra wachttijd dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Er wordt u dan ook een idee gegeven van de duur van de vertraging.

Mocht u na het lezen van deze informatie of die van uw ziekenhuis nog vragen hebben, kijk dan rond op deze website. Kunt u hier het antwoord niet vinden, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 


Verhindering

Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek? Als u onverhoopt verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan telefonisch doorgeven?


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: maandag 24 augustus 2009