Eiwitverlies via de darmwand

Bepaling van eiwitverlies via de darmwand


In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een onderzoek ter bepaling van overmatig eiwitverlies via de darm te laten verrichten. De onderstaande informatie is zoveel mogelijk algemeen opgesteld en kan per ziekenhuis variëren. De uitvoering kan afwijken in het ziekenhuis waar u uw onderzoek krijgt. Bij twijfel dient u zich dan ook te houden aan de instructies van het ziekenhuis waar u het onderzoek krijgt.


Radioactieve stof

Voor het onderzoek wordt een licht radioactieve stof gebruikt. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele risico's die u zou lopen, want radioactiviteit is overal aanwezig, in ons lichaam, in ons voedsel, in de bodem en in de lucht. Alleen een hoge dosis radioactiviteit kan voor mensen schadelijk zijn. De hoeveelheid radioactiviteit die de afdeling nucleaire geneeskunde gebruikt voor het onderzoek is echter zo gering, dat u daar geen nadelige gevolgen van ondervindt. Bij kinderen kan dit in een aangepaste dosering geen kwaad.
Bij het onderzoek met deze stof treden over het algemeen geen bijverschijnselen zoals misselijkheid of huidreacties op. Ook patiënten die overgevoelig zijn voor jodium ondervinden er geen hinder van.
De radioactiviteit zorgt voor een zwakke straling die in de ontlasting wordt gemeten.


Zwangerschap en borstvoeding

Ofschoon de te gebruiken stof slechts licht radioactief is, dient u wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft contact op te nemen met de afdeling. De stof kan soms bij de baby komen en het staken of onderbreken van de borstvoeding is soms noodzakelijk. De arts zal dan bekijken of, en voor hoe lang er voorzorgsmaatregelen nodig zijn. 


Doel van het onderzoek

Het aantonen van een verhoogde uitscheiding van eiwit via de darmwand, door middel van het aantonen van een verhoogde hoeveelheid eiwit in de ontlasting. 


Voorbereiding op het onderzoek

U dient de instructies te volgen van het ziekenhuis waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Deze kunnen afwijken van de hieronder genoemde algemene voorbereidingen.

Het is belangrijk dat u vóór de start van het onderzoek zo veel mogelijk ontlasting kwijt bent. Probeer dat op de dag van het onderzoek ’s ochtends thuis!

U hoeft zich voor dit onderzoek voor het overige niet speciaal voor te bereiden. U kunt gewoon eten, drinken en eventueel uw medicijnen innemen.  


Uitvoering van het onderzoek

Geef bij binnenkomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde aan wanneer de laatste stoelgang is geweest. Misschien zal u worden gevraagd om nogmaals het toilet te bezoeken. 

U krijgt daarna via een injectie in een bloedvat in uw arm een licht radioactieve stof toegediend. Daarna mag u de afdeling verlaten. U krijgt van de afdeling 4 afsluitbare containers mee waarin u de vier dagen na de injectie de ontlasting dient op te sparen. Let erop dat u per container alle ontlasting van 24 uur verzamelt. Deze containers dient u op een koele plek te bewaren. U dient deze containers na afloop in te leveren. 

Het is erg belangrijk dat er geen urinebijmenging plaatsvindt omdat dit het onderzoek zeer onbetrouwbaar maakt.  


Uitslag van het onderzoek

Nadat alle onderzoeksresultaten zijn verwerkt, wordt een verslag gemaakt voor uw behandelend arts. Deze zal u de uitslag vertellen. 


Tot slot

De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld en klaargemaakt en is beperkt houdbaar. Daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent en de voorbereidingsinstructies precies opvolgt. 

Ook bij een zorgvuldige planning lopen zaken wel eens anders dan voorzien. Wanneer er aanleidingen zijn voor het ontstaan van extra wachttijd dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Er wordt u dan ook een idee gegeven van de duur van de vertraging.

Mocht u na het lezen van deze informatie of die van uw ziekenhuis nog vragen hebben, kijk dan rond op deze website. Kunt u hier het antwoord niet vinden, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.


Verhindering

Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek? Als u onverhoopt verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan telefonisch doorgeven?


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: dinsdag 08 september 2009