Eiwitverlies in de darm

Bepaling van de lokalisatie van eiwitverlies in de darm
(lokalisatie eiwitverlies in de darm met Tc99m-HSA)


In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een onderzoek ter bepaling van de lokalisatie van eiwitverlies in de darm te laten verrichten. De onderstaande informatie is zoveel mogelijk algemeen opgesteld en kan per ziekenhuis variëren. De uitvoering kan afwijken in het ziekenhuis waar u uw onderzoek krijgt. Bij twijfel dient u zich dan ook te houden aan de instructies van het ziekenhuis waar u het onderzoek krijgt.


Radioactieve stof

Voor het onderzoek wordt een licht radioactieve stof gebruikt. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele risico's die u zou lopen, want radioactiviteit is overal aanwezig, in ons lichaam, in ons voedsel, in de bodem en in de lucht. Alleen een hoge dosis radioactiviteit kan voor mensen schadelijk zijn. De hoeveelheid radioactiviteit die de afdeling nucleaire geneeskunde gebruikt voor het onderzoek is echter zo gering, dat u daar geen nadelige gevolgen van ondervindt. Bij kinderen kan dit in een aangepaste dosering geen kwaad.
Bij het onderzoek met deze stof treden over het algemeen geen bijverschijnselen zoals misselijkheid of huidreacties op. Ook patiënten die overgevoelig zijn voor jodium ondervinden er geen hinder van.
De radioactiviteit zorgt voor een zwakke straling die door een camera kan worden geregistreerd en omgezet naar een digitale foto (scan). 


Zwangerschap en borstvoeding

Ofschoon de te gebruiken stof slechts licht radioactief is, dient u wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft contact op te nemen met de afdeling. De stof kan soms bij de baby komen en het staken of onderbreken van de borstvoeding is soms noodzakelijk. De arts zal dan bekijken of, en voor hoe lang er voorzorgsmaatregelen nodig zijn. 


Doel van het onderzoek

Het aantonen van een verhoogde uitscheiding van eiwit via de darmwand en mogelijk de lokalisatie van deze verhoogde eiwit uitscheiding in de darm. 


Voorbereiding op het onderzoek

U dient de instructies te volgen van het ziekenhuis waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Deze kunnen afwijken van de hieronder genoemde algemene voorbereidingen.

U dient  voor dit onderzoek nuchter te zijn. Dit betekent dat u niet mag eten of drinken. De duur hiervan varieert per afdeling. Indien u lijdt aan diabetes (suikerziekte), dient u contact op te nemen met de afdeling nucleaire geneeskunde omdat voor u andere maatregelingen nodig zijn.

Tijdens de drie dagen voorafgaande aan het onderzoek mag u geen gastroscopie, coloscopie of röntgencontrastonderzoek van de darmen hebben gehad. Wanneer op uw afsprakenkaart toch staat aangegeven dat een van deze onderzoeken gepland is, neem dan direct contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Sommige medicijnen zijn van invloed op dit onderzoek. Uw arts of de afdeling Nucleaire Geneeskunde geeft aan of (en zo ja, hoelang) u deze medicijnen voor het onderzoek moet stoppen.

Wanneer er zich metalen onderdelen in uw kleding bevinden, zal u gevraagd worden deze voor aanvang van de opnamen te verwijderen. 


Uitvoering van het onderzoek

Nadat u op uw rug op een onderzoekstafel heeft plaatsgenomen en de camera boven uw buik is geplaatst krijgt u een injectie met een licht radioactieve stof in een bloedvat in uw arm. Hierna volgen meteen de eerste opnamen die ongeveer 30 minuten duren. Het is belangrijk dat u dan zo stil mogelijk ligt. Daarna volgen op meerdere tijdstippen opnamen van enkele minuten tot mogelijk 24 uur na de start van het onderzoek.  


Uitslag van het onderzoek

Een arts van de afdeling beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek voordat u de afdeling verlaat. Het onderzoek zal nauwkeurig worden bekeken en er wordt een verslag gemaakt voor uw behandelend arts. Deze zal u de uitslag vertellen. 


Tot slot

De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld en klaargemaakt en is beperkt houdbaar. Daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent en de voorbereidingsinstructies precies opvolgt.

Let erop dat u weet welke medicijnen u eventueel tijdelijk moet stoppen (en hoe lang) en hoe lang u niet mag eten en drinken voor het onderzoek. 

Ook bij een zorgvuldige planning lopen zaken wel eens anders dan voorzien. Wanneer er aanleidingen zijn voor het ontstaan van extra wachttijd dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Er wordt u dan ook een idee gegeven van de duur van de vertraging.

Mocht u na het lezen van deze informatie of die van uw ziekenhuis nog vragen hebben, kijk dan rond op deze website. Kunt u hier het antwoord niet vinden, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.


Verhindering

Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek? Als u onverhoopt verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan telefonisch doorgeven?


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: dinsdag 08 september 2009