Botdichtheidsmeting

Botdichtheidsmeting
(DEXA-scan, botdensitometrie)


Opmerking: dit onderzoek is geen specifiek nucleair geneeskundig onderzoek. Het wordt in sommige ziekenhuizen op de afdeling radiologie uitgevoerd.

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een botdichtheidsmeting te laten verrichten. De onderstaande informatie is zoveel mogelijk algemeen opgesteld en kan per ziekenhuis variëren. De uitvoering kan afwijken in het ziekenhuis waar u uw onderzoek krijgt. Bij twijfel dient u zich dan ook te houden aan de instructies van het ziekenhuis waar u het onderzoek krijgt. 


Rontgenstraling

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van zwakke röntgenstraling. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele risico's die u zou lopen. De hoeveelheid straling die wordt gebruikt voor het onderzoek is zo gering, dat u daar geen nadelige gevolgen van ondervindt. Ook bij kinderen kan dit geen kwaad. 

Bij dit onderzoek treden geen bijverschijnselen op zoals misselijkheid of huidreacties. 

Er wordt gemeten hoeveel röntgenstraling door de botten wordt tegengehouden. Hieruit wordt de botdichtheid bepaald. 


Zwangerschap en borstvoeding

Wanneer u zwanger bent, wordt u verzocht contact op te nemen met de afdeling. De straling kan soms ook de baby bereiken. De arts zal dan bekijken of er voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Het geven van borstvoeding vormt geen bezwaar; uw kindje loopt hierdoor geen straling op.


Doel van het onderzoek

Met behulp van dit onderzoek wordt de dichtheid van het bot (het kalkgehalte) bepaald. Zo kan een vermindering van de botdichtheid (osteopenie) of een ernstiger vorm van botontkalking (osteoporose) worden aangetoond. 

Door dit onderzoek in de loop van jaren te herhalen, kan het resultaat van eventuele behandeling (bijvoorbeeld met geneesmiddelen) worden nagegaan. 


Voorbereiding op het onderzoek

U dient de instructies te volgen van het ziekenhuis waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Deze kunnen afwijken van de hieronder genoemde algemene voorbereidingen.

U hoeft zich voor dit onderzoek niet speciaal voor te bereiden. U kunt gewoon eten, drinken en eventueel uw medicijnen innemen. 

Wel kan de aanwezigheid van röntgencontrastmiddelen in het lichaam het resultaat van het onderzoek beïnvloeden. Dergelijk röntgenonderzoek mag daarom de drie dagen voorafgaand aan het onderzoek niet plaatsvinden. Geef alstublieft direct aan de afdeling door wanneer kort voor het botdichtheidsonderzoek toch een röntgenonderzoek gepland staat. 


Uitvoering van het onderzoek

Wanneer er zich metalen onderdelen in uw kleding bevinden zal u gevraagd worden deze voor aanvang van de studie te verwijderen. Tijdens dit onderzoek ligt u op uw rug op een scantafel en zal een stralingsbron zich onder of boven deze tafel heen en weer bewegen. Hiermee kan een röntgenstraal door enkele botten, zoals bijvoorbeeld een heup of een deel van de wervelkolom, of het gehele skelet worden gestuurd. Deze straling wordt opgevangen en hieruit wordt de dichtheid van de botten bepaald. Het is erg belangrijk dat u tijdens dit onderzoek stil ligt. Het onderzoek is niet pijnlijk. Het duurt ongeveer 15 minuten.


Uitslag van het onderzoek

Een arts van de afdeling beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek voordat u de afdeling verlaat. Het onderzoek zal nauwkeurig worden bekeken en er wordt een verslag gemaakt voor uw behandelend arts. Deze zal u de uitslag vertellen. 


Tot slot

Ook bij een zorgvuldige planning lopen zaken wel eens anders dan voorzien. Wanneer er aanleidingen zijn voor het ontstaan van extra wachttijd dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Er wordt u dan ook een idee gegeven van de duur van de vertraging.

Mocht u na het lezen van deze informatie of die van uw ziekenhuis nog vragen hebben, kijk dan rond op deze website. Kunt u hier het antwoord niet vinden, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.


Verhindering

Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek? Als u onverhoopt verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan telefonisch doorgeven?

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: maandag 24 augustus 2009