Bloedingslokalisatie-onderzoek

Bloedingslokalisatie-onderzoek
(scintigrafie van tractus digestivusbloeding, bloedingslokalisatiescintigrafie) 


In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een bloedingslokalisatieonderzoek te laten verrichten. De onderstaande informatie is zoveel mogelijk algemeen opgesteld en kan per ziekenhuis variëren. De uitvoering kan afwijken in het ziekenhuis waar u uw onderzoek krijgt. Bij twijfel dient u zich dan ook te houden aan de instructies van het ziekenhuis waar u het onderzoek krijgt. 


Radioactieve stof

Voor het onderzoek wordt een licht radioactieve stof gebruikt. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele risico's die u zou lopen, want radioactiviteit is overal aanwezig, in ons lichaam, in ons voedsel, in de bodem en in de lucht. Alleen een hoge dosis radioactiviteit kan voor mensen schadelijk zijn. De hoeveelheid radioactiviteit die de afdeling nucleaire geneeskunde gebruikt voor het onderzoek is echter zo gering, dat u daar geen nadelige gevolgen van ondervindt. Bij kinderen kan dit in een aangepaste dosering geen kwaad. 

Bij het onderzoek met deze stof treden over het algemeen geen bijverschijnselen zoals misselijkheid of huidreacties op. Ook patiënten die overgevoelig zijn voor jodium ondervinden er geen hinder van. 

De radioactiviteit zorgt voor een zwakke straling die door een camera kan worden geregistreerd en omgezet naar een digitale foto (scan). 


Zwangerschap en borstvoeding

Ofschoon de te gebruiken stof slechts licht radioactief is, dient u wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft contact op te nemen met de afdeling. De stof kan soms bij de baby komen en het staken of onderbreken van de borstvoeding is soms noodzakelijk. De arts zal dan bekijken of, en voor hoe lang er voorzorgsmaatregelen nodig zijn. 


Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek kan de mogelijke plaats van bloedverlies in het maagdarmkanaal opgespoord worden. 


Voorbereiding op het onderzoek

U dient de instructies te volgen van het ziekenhuis waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Deze kunnen afwijken van de hieronder genoemde algemene voorbereidingen.

U hoeft zich voor dit onderzoek niet speciaal voor te bereiden. U kunt gewoon eten, drinken en eventueel uw medicijnen innemen.

Wel kan de aanwezigheid van röntgencontrast (bariumpap voor darmfoto's) het resultaat van het onderzoek hinderen. Tussen een dergelijk röntgenonderzoek en het scintigrafie-onderzoek ter lokalisatie van een darmbloeding moeten daarom minimaal drie dagen liggen. Mocht u op uw afsprakenkaart zien dat hier mogelijk een probleem bestaat, neem dan direct contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Wanneer er zich metalen onderdelen in uw kleding bevinden zal u gevraagd worden deze voor aanvang van de opnamen te verwijderen. 


Uitvoering van het onderzoek

Dit onderzoek start met de injectie van tinchloride in een bloedvat in uw arm. Deze stof maakt de rode bloedlichaampjes toegankelijk voor de later toe te dienen radioactieve vloeistof. Het tinchloride heeft ongeveer een half uur nodig om goed te worden opgenomen. Daarna wordt in een bloedvat in uw arm een infuus aangebracht waaruit een buisje bloed wordt afgenomen. Dit bloed wordt in het laboratorium bewerkt met een radioactieve stof; ook dit duurt ongeveer een half uur. 

Wanneer de bewerking is voltooid, komt u op uw rug op de onderzoekstafel te liggen. Uw bloed dat in het laboratorium is bewerkt, wordt via het infuus terug gespoten waarna direct de opnamen van uw buik worden gestart. Deze opnamen duren ongeveer een uur. Het is belangrijk dat u dan stil blijft liggen. 

Als op deze opnamen de plaats van de bloeding niet wordt gevonden, worden met tussenpozen van een halfuur tot een uur de opnamen herhaald, totdat de plaats van de bloeding wordt gevonden. Deze opnamen duren ongeveer 10 minuten per keer. 

In samenspraak met de afdeling Nucleaire Geneeskunde kunt u in de tussentijd de afdeling verlaten. Tussendoor mag u eten en drinken. 

Het totale onderzoek kan indien nodig 8 uur duren. Wanneer het onderzoek eerder klaar is krijgt u dit te horen. 


Uitslag van het onderzoek

Een arts van de afdeling beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek voordat u de afdeling verlaat. Het onderzoek zal nauwkeurig worden bekeken en er wordt een verslag gemaakt voor uw behandelend arts. Deze zal u de uitslag vertellen. 


Tot slot

De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld en klaargemaakt en is beperkt houdbaar. Daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent en de voorbereidingsinstructies precies opvolgt. 

Ook bij een zorgvuldige planning lopen zaken wel eens anders dan voorzien. Wanneer er aanleidingen zijn voor het ontstaan van extra wachttijd dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Er wordt u dan ook een idee gegeven van de duur van de vertraging.

Mocht u na het lezen van deze informatie of die van uw ziekenhuis nog vragen hebben, kijk dan rond op deze website. Kunt u hier het antwoord niet vinden, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 


Verhindering

Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek? Als u onverhoopt verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan telefonisch doorgeven?


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: maandag 24 augustus 2009