Bijschildklier-scintigrafie

Bijschildklier-scintigrafie


In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een bijschildklieronderzoek te laten verrichten. De onderstaande informatie is zoveel mogelijk algemeen opgesteld en kan per ziekenhuis variëren. De uitvoering kan afwijken in het ziekenhuis waar u uw onderzoek krijgt. Bij twijfel dient U zich dan ook te houden aan de instructies van het ziekenhuis waar u het onderzoek krijgt. 


Radioactieve stof

Voor het onderzoek wordt een licht radioactieve stof gebruikt. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele risico's die u zou lopen, want radioactiviteit is overal aanwezig: in ons lichaam, in ons voedsel, in de bodem en in de lucht. Alleen een hoge dosis radioactiviteit kan voor mensen schadelijk zijn. De hoeveelheid radioactiviteit die de afdeling nucleaire geneeskunde gebruikt voor het onderzoek is zo gering, dat u daar geen nadelige gevolgen van ondervindt. Ook bij kinderen kan dit in een aangepaste dosering geen kwaad.
Bij het onderzoek met deze stof treden over het algemeen geen bijverschijnselen zoals misselijkheid of huidreacties op. Ook patiënten die overgevoelig zijn voor jodium ondervinden er over het algemeen geen hinder van.
De radioactiviteit zorgt voor een zwakke straling die door een gammacamera kan worden geregistreerd en omgezet naar een digitale foto (scan). 


Zwangerschap en borstvoeding

Ofschoon de te gebruiken stof slechts licht radioactief is, dient u wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft contact op te nemen met de afdeling. De stof kan soms bij de baby komen en het staken of onderbreken van de borstvoeding is soms noodzakelijk. De arts zal dan bekijken of, en voor hoe lang er voorzorgsmaatregelen nodig zijn. 


Doel van het onderzoek

Met behulp van dit onderzoek kunnen bijschildklieren worden opgespoord, vooral als deze op een afwijkende plaats liggen of wanneer deze te snel werken. 


Voorbereiding op het onderzoek

U dient de instructies te volgen van het ziekenhuis waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Deze kunnen afwijken van de hieronder genoemde algemene voorbereidingen.

Het gebruik van jodiumhoudende medicijnen (sommige soorten hoestdrank, maar ook homeopathische middelen) of jodiumhoudend voedsel (kelp, zeewier, zeevis, Stophoest) kan het resultaat van de schildklierscintigrafie beïnvloeden. Dit is beslist ook het geval wanneer u recent een röntgenonderzoek heeft gehad waarbij een contrastmiddel is toegediend. Soms moet het onderzoek dan worden uitgesteld. Neem dan contact op met de afdeling.

Bepaalde medicijnen, zoals schildklierhormoontabletten met levothyroxine (Thyrax, Euthyrox of Eltroxin) of liothyronine (Cytomel of Cynomel) en medicijnen die de schildklierfunctie onderdrukken als thiamazol (Strumazol), propylthiouracil (PTU) of Carbimazol), maar soms ook medicijnen tegen maagklachten en botontkalking kunnen invloed hebben op de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Uw arts vertelt u precies welke medicijnen u tijdelijk niet mag innemen. Dit kan per ziekenhuis iets verschillen. Informeer ernaar als u twijfelt. Na afronden van het onderzoek mag u deze over het algemeen weer innemen.

Een allergie voor jodium of voor röntgencontrastmiddelen vormt geen bezwaar voor dit onderzoek. 

 U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te blijven. U mag dus normaal eten en drinken. 


Uitvoering van het onderzoek

Er bestaan verschillende manieren van uitvoering in verschillende ziekenhuizen. 

Tijdens het gehele onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. U krijgt via een bloedvat in de arm een radioactieve vloeistof toegediend. Meestal worden er direct aansluitend of korte tijd later opnamen van de hals vervaardigd met een camera vlak boven uw hoofd. De foto's duren langere tijd (tot 30 minuten), en soms zullen nog aanvullende opnamen worden gemaakt waarbij de camera om uw hoofd heen draait. 

Het is belangrijk dat u gedurende het hele onderzoek met hoofd en hals zo goed mogelijk stil blijft liggen. Vaak zullen na 1,5 à 2 uur dezelfde foto’s nogmaals worden gemaakt. Tussendoor kunt u dan de afdeling verlaten. 

In het totaal moet u rekening houden met een onderzoeksduur van 2,5 uur inclusief de wachttijd.

Een andere mogelijkheid is dat u twee verschillende radioactieve stoffen krijgt toegediend waarna opnamen worden gemaakt, en waarvoor u soms nog op een andere dag moet terugkomen. 


Uitslag van het onderzoek

Een arts van de afdeling beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek voordat u de afdeling verlaat. Nadat u de afdeling heeft verlaten, zal het onderzoek nauwkeurig worden bekeken en er wordt een verslag gemaakt voor uw behandelend arts. Deze zal u de uitslag vertellen. 


Tot slot

De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld en klaargemaakt en is beperkt houdbaar. Daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent en de voorbereidingsinstructies precies opvolgt.

Let erop dat u weet welke medicijnen u eventueel tijdelijk moet stoppen (en hoe lang). 

Ook bij een zorgvuldige planning lopen zaken wel eens anders dan voorzien. Wanneer er aanleidingen zijn voor het ontstaan van extra wachttijd dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Er wordt u dan ook een idee gegeven van de duur van de vertraging.

Mocht u na het lezen van deze informatie of die van uw ziekenhuis nog vragen hebben, kijk dan rond op deze website. Kunt u hier het antwoord niet vinden, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 


Verhindering

Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek? Als u onverhoopt verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan telefonisch doorgeven?


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: donderdag 10 september 2009