Bijnierschors-scintigrafie

Bijnierschors-scintigrafie
(norcholesterol-scan)


In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een bijnierschorsscintigram te laten verrichten. De onderstaande informatie is zoveel mogelijk algemeen opgesteld en kan per ziekenhuis variëren. De uitvoering kan afwijken in het ziekenhuis waar u uw onderzoek krijgt. Bij twijfel dient U zich dan ook te houden aan de instructies van het ziekenhuis waar u het onderzoek krijgt.


Radioactieve stof

Voor het onderzoek wordt een licht radioactieve stof (I-123-norcholesterol) gebruikt. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele risico's die u zou lopen, want radioactiviteit is overal aanwezig: in ons lichaam, in ons voedsel, in de bodem en in de lucht. Alleen een hoge dosis radioactiviteit kan voor mensen schadelijk zijn. De hoeveelheid radioactiviteit die op de afdeling Nucleaire Geneeskunde voor het onderzoek wordt gebruikt is zo gering, dat u daar geen nadelige gevolgen van ondervindt. Ook bij kinderen kan dit in een aangepaste dosering geen kwaad.
Bij het onderzoek met deze stof treden over het algemeen geen bijverschijnselen zoals misselijkheid of huidreacties op. Ook patiënten die overgevoelig zijn voor jodium ondervinden er geen hinder van.
De radioactiviteit zorgt voor een zwakke straling die door een camera kan worden geregistreerd en omgezet naar een digitale foto (scan). 


Zwangerschap en borstvoeding

Ofschoon de te gebruiken stof slechts licht radioactief is dient u wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft contact op te nemen met de afdeling. De stof kan soms bij de baby komen en het staken of onderbreken van de borstvoeding is soms noodzakelijk. De arts zal dan bekijken of, en voor hoe lang er voorzorgsmaatregelen nodig zijn. 


Doel van het onderzoek

Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk diverse ziekteprocessen in het lichaam op te sporen. Het functioneren van de betreffende organen, zoals de bijnieren, kan hiermee in beeld gebracht worden.
De belangrijkste toepassing is bij het opsporen van haarden van bepaalde soorten gezwellen en functiestoornissen van de bijnierschors. 


Voorbereiding op het onderzoek

U dient de instructies te volgen van het ziekenhuis waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Deze kunnen afwijken van de hieronder genoemde algemene voorbereidingen.

Om te voorkomen dat de radioactieve stof naar plaatsen gaat, waar dit niet van nut is, krijgt u tevoren enkele capsules thuis of enkele druppeltjes van een jodiumoplossing vlak voor het onderzoek. U moet hier soms enige dagen mee doorgaan. Dit voorkomt onbedoelde opname van de radioactieve stof in de schildklier. Indien u overgevoelig bent voor jodium, dient u dit tevoren aan te geven. 

Een groot aantal geneesmiddelen heeft invloed op de resultaten van dit onderzoek. Hieronder vallen onder andere hartmedicijnen, corticosteroïden, cholesterolverlagende middelen en plasmiddelen. U hoort van uw arts of van de afdeling Nucleaire Geneeskunde of u uw geneesmiddelen mag doorgebruiken. Als u bepaalde geneesmiddelen niet meer mag gebruiken, zult u precies te horen krijgen hoe lang het gebruik gestaakt moet worden. Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Het kan zijn dat u enkele dagen voor het onderzoek een medicijn (dexamethason) moet innemen. U krijgt daarvoor dan een recept van uw arts.

Omdat de radioactieve stof ook in de darmen terechtkomt, en daardoor de opnamen moeilijker te beoordelen zijn, krijgt u zonodig ook een laxeermiddel mee. 

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te blijven. U mag dus normaal eten en drinken.  


Uitvoering van het onderzoek

Voor dit onderzoek krijgt u een injectie met een licht radioactieve stof in een bloedvat in de arm. Het duurt enige tijd voordat deze stof goed in de organen is opgenomen. Afhankelijk van de precieze indicatie voor het onderzoek worden de opnames gemaakt op verschillende tijdstippen. Deze tijden kunnen variëren van 1 tot 8 dagen na de injectie, mede afhankelijk van de reden voor het onderzoek. Tijdens het nemen van de foto's ligt u op een onderzoekstafel, met boven en/of onder u een camera. Deze camera maakt foto's vanuit verschillende richtingen van delen van het lichaam. Tijdens het maken van de opnames is het van belang dat u zo stil mogelijk blijft liggen.
Het aantal opnamen staat vooraf niet vast. Dit hangt af van de precieze redenen voor het onderzoek en vaak ook van de bevindingen bij de eerste opnames. Gewoonlijk duren deze opnames per dag ongeveer 1 uur. 


Uitslag van het onderzoek

Een arts van de afdeling Nucleaire Geneeskunde beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek voordat u de afdeling verlaat. Nadat u de afdeling heeft verlaten, zal het onderzoek nauwkeurig worden bekeken en er wordt een verslag gemaakt voor uw behandelend arts. Deze zal u de uitslag vertellen. 


Tot slot

De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld en klaargemaakt en is beperkt houdbaar. Daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent en de voor voorbereidingsinstructies precies opvolgt.

Let erop dat u weet welke medicijnen u eventueel tijdelijk moet stoppen (en hoe lang) en of u mag eten en/of drinken voor het onderzoek. 

Ook bij een zorgvuldige planning lopen zaken wel eens anders dan voorzien. Wanneer er aanleidingen zijn voor het ontstaan van extra wachttijd dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Er wordt u dan ook een idee gegeven van de duur van de vertraging.

Mocht u na het lezen van deze informatie of die van uw ziekenhuis nog vragen hebben, kijk dan rond op deze website. Kunt u hier het antwoord niet vinden, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.


Niet vergeten

- Medicijnen doorgebruiken?

- Eventueel dexamethason slikken?

- Capsules of jodiumdruppeltjes voor de schildklier?

- Lijst met tijden/data voor de foto’s?


Verhindering

Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek? Als u onverhoopt verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan telefonisch doorgeven?


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: dinsdag 08 september 2009