Kwaliteitsprojecten

De NVNG is betrokken bij verschillende kwaliteitsprojecten.

Lopende projecten

Verschillende gemandateerde leden van de NVNG nemen deel aan de volgende projecten: 

NVNG projecten

 • Richtlijn Quantificatie Beeldkwaliteit
 • Project Vakgroepfunctioneren
 • Project Kennisagenda NVNG 
 • Project Kwaliteitsbeleid ‘Continu Beter’ 

Richtlijnen

 • Herziening richtlijn Prostaatcarcinoom
 • Herziening richtlijn Lymfoedeem
 • Herziening richtlijn Mediastinale tumoren
 • Herziening richtlijn Plaveiselcelcarcinoom
 • Herziening richtlijn Melanoom
 • Herziening richtlijn Hoofd-halstumoren
 • Herziening richtlijn Cervix carcinoom
 • Herziening richtlijn Endometriumcarcinoom
 • Richtlijn Hepatocellulair carcinoom
 • Richtlijn Diagnostiek en behandeling van reuscelarteriitis en polymyalgia rheumatica
 • Richtlijn Uniformering acquisitie en verslaglegging CT-thorax
 • Richtlijn Osteomyelitis
 • Richtlijn Coronaire CT-scans (secundair betrokken)
 • Richtlijn DLBCL HOVON
 • Richtlijn Marginale zone lymfoom
 • Richtlijn Botmetastasen
 • Richtlijn Primaire Tumor Onbekend
 • Richtlijn Weke delen
 • Richtlijn Schildkliercarcinoom
 • Modulaire herziening Colorectaal Carcinoom deel 3

Externe projecten 

 • Overkoepelend FMS-project ‘Modulair onderhoud richtlijnen’ (Koploperproject)
 • Project Risicoprofiel diagnostische processen (NVMM)
 • Project MDO 2.0 (SONCOS)
 • Project MDO 2.0 Long (NVALT)
 • Leidraad Softwarevalidatie (NVKF)
 • Project Inhaalslag Thuisartsinformatie (FMS)
 • Project Zorgpad Prostaatkanker & Itemlijst 2021 (Uitkomstgerichte zorg)
 • Project Verbetersignalement Zinnige Zorg Osteoporose (ZINL)
 • Project Verbetersignalement Zinnige Zorg Pijn op de borst (ZINL)
 • Project Blaaskankerzorg (NVU)
 • Project Zeldzame aandoeningen (NVKF)
 • Project Leidraad BBS (NVKF)
 • CAB registratie prostaatkankerzorg (NVU)