NVNG

Hier vindt u alle nieuwsberichten van de NVNG.
De NVNG is betrokken bij verschillende kwaliteitsprojecten.
De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) is opgericht in 1968 en heeft een multidisciplinair karakter. Haar leden zijn overwegend afkomstig uit de disciplines geneeskunde, farmacie, fysica en (radio)chemie.
Het NVNG bestuur bestaat uit 9 leden. 
De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone leden A en B, juniorleden A en B, buitengewone leden, emeritusleden en ereleden. 
Hier vindt u een overzicht van de 12 actieve commissies van de NVNG. 
Hier vindt u een overzicht van de NVNG sponsoren en donateurs. 
Hier vindt u een overzicht van samenwerkingspartners met daarbij de NVNG vertegenwoordigers. 
Hier vindt u de huidige statuten en reglementen. 
Hier vindt u de namen, functies en aanwezigheid van de medewerkers van Bureau NVNG.