NVNG

Hier vindt u alle nieuwsberichten van de NVNG.
De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) is opgericht in 1968 en heeft een multidisciplinair karakter. Haar leden zijn overwegend afkomstig uit de disciplines geneeskunde, farmacie, fysica en (radio)chemie.
Het NVNG bestuur bestaat uit 9 leden. 
De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone leden, juniorleden, buitengewone leden, emeritusleden en ereleden. 
De NVNG heeft 11 actieve commissies. 
Een overzicht van de NVNG donateurs. 
Een overzicht van samenwerkingspartners met daarbij de NVNG vertegenwoordigers. 
De huidige statuten en reglementen. 
Hier vindt u de namen, functies en aanwezigheid van de medewerkers van Bureau NVNG.