ZonMw subsidie oproep voor onderzoek

ZonMw heeft een subsidie oproep voor onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19 opengezet. De deadline voor het indienen van projectideeën is 3 mei 2021, 14.00 uur. 

Onderzoekers kunnen projectideeën indienen voor onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19, de onderliggende pathofysiologie, risicofactoren voor ontwikkeling van deze klachten en de ontvangen herstel- en nazorg. De deadline voor het indienen van projectideeën is 3 mei 2021, 14.00 uur

Projectideeën moeten gebaseerd zijn op de huidige stand van de wetenschap over COVID-19, aansluiten bij de zorgpraktijk en zoveel mogelijk gebruik maken van lopend onderzoek en cohorten. De inzet is dat het onderzoek tenminste tijdens het verloop van de pandemie en de nasleep daarvan implementeerbare resultaten oplevert. 

Klik hier voor de subsidie oproep.