Vacature leden Commissie Kwaliteitsbevordering (CKB)

De Commissie Kwaliteitsbevordering is op zoek naar nieuwe commissieleden!

De Commissie Kwaliteitsbevordering (CKB) houdt zich bezig met de kwaliteit van de nucleair geneeskundige zorg in Nederland en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het opstellen en reviseren van alle richtlijnen waar de nucleaire geneeskunde bij betrokken is. Dit betreffen naast nucleaire richtlijnen en protocollen ook multidisciplinaire richtlijnen van andere wetenschappelijke verenigingen. De CKB stelt kwaliteitsnormen vast, die van belang zijn om het nucleaire vak optimaal uit te kunnen oefenen. Deze kwaliteitsnormen vormen de uitgangspunten voor de kwaliteitsvisitatie, welke wordt uitgevoerd door de Visitatiecommissie.

De nucleaire geneeskunde vormt een belangrijk onderdeel binnen de oncologische zorg en de CKB is dan ook nauw betrokken bij oncologische richtlijnen. Deze richtlijnen zijn multidisciplinair en worden opgesteld onder leiding van de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) resulterend in de zogenaamde SONCOS normen. Eén van de nieuwe CKB leden zal namens de commissie betrokken zijn bij de SONCOS.

Projecten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de zorg kunnen ook door de NVNG zelf geïnitieerd worden in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten (FMS). De FMS stelt hiervoor via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) financiering beschikbaar. De CKB ziet samen met de initiatiefnemer van het SKMS project toe op de voortgang van het project en ondersteunt waar nodig.

Voor de CKB zijn wij op zoek naar 4 nieuwe leden, te weten één ziekenhuisapotheker en drie nucleair geneeskundigen of nucleair radiologen. Daarbij vragen we van tenminste één van de nucleair geneeskundigen of nucleair radiologen een speciale interesse voor de oncologie.

De CKB vergadert maandelijks en wordt voorgezeten door Jose Koppes en Maartje van Rijk (nucleair geneeskundigen). De CKB bestaat uit 5 nucleair geneeskundigen, 2 ziekenhuisapothekers en 2 klinisch fysici.

Heb je interesse om bij te dragen aan de kwaliteit van de nucleaire geneeskunde? Meld je aan via info@nvng.nl.