Vacature Commissie Kwaliteitsvisitatie

De plenaire visitatiecommissie is op zoek naar nieuwe leden.

Door het aflopen van termijnen zijn er vacatures voor een nucleair geneeskundige/ nucleair radioloog, een klinisch fysicus en een ziekenhuisapotheker. Als lid van de commissie ben je verantwoordelijk voor kwaliteitsvisitaties van de vereniging.

Naast dat je een bijdrage levert aan deze essentiële commissie (visitaties zijn een RGS-verplichting), biedt deelname je een verbreding van de visie op het vak en levert de visitatie vaak nieuwe inzichten op. Voor iedere visitatie is er een vacatievergoeding.

De PVC-vergaderingen zijn maandelijks online en duren ongeveer een uur, daarnaast komen we twee keer per jaar bij elkaar in de Domus Medica in Utrecht voor een fysieke vergadering. De visitaties op locatie worden in overleg ingepland.

Om de taak als visiteur goed te kunnen uitoefenen, voldoe je in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

  • Praktiserend in de nucleaire geneeskunde (minimaal 5 jaar werkzaam)
  • Affiniteit met kwaliteitsbevordering en kwaliteitsprincipes
  • Bereid enkele visitaties per jaar uit te voeren
  • Bereid visitatietraining (1 dag FMS) te volgen
  • Bereid mee te werken aan de evaluatie van de visitatiesystematiek

Mocht je interesse hebben zitting te nemen in de commissie Kwaliteitsvisitatie dan kunt u zich aanmelden, met een korte motivatie, via bureau NVNG: info@nvng.nl.

Bij vragen kun je contact opnemen met Joris Tim (j.tim@haaglandenmc.nl) of Nanda Louwers-Smulders (nanda.louwers@catharinaziekenhuis.nl).