Synchronisatie kwaliteitsvisitaties NVNG/NVvR

Per 1 januari 2019 is het project van start gegaan waarin de NVNG en de NVvR samenwerken om te komen tot efficiëntere kwaliteitsvisitaties voor gecombineerde afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde. Voor niet-gecombineerde afdelingen blijft de mogelijkheid om separaat gevisiteerd te worden gewoon bestaan.

Het doel van het project is tweeledig; een inhoudelijke en procesmatige synchronisatie van beide kwaliteitsvisitaties. Inhoudelijk is het doel om een visitatiemethodiek (inclusief normenrapport, vragenlijsten etc.) te ontwikkelen waarmee gezamenlijke kwaliteitsvisitaties bij afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde uitgevoerd kunnen worden. Procesmatig is het doel om een optimaal en werkbaar dagprogramma te ontwikkelen voor een gezamenlijke kwaliteitsvisitatie. Belangrijke voorwaarde voor de inhoudelijke en procesmatige synchronisatie is dat zowel de NVNG en de NVvR gebruik gaan maken van één gezamenlijk digitaal visitatiesysteem. Dit digitaal systeem zal dan moeten worden ingericht met aparte portalen voor de respectievelijke verenigingen. Echter, bij een gezamenlijke kwaliteitsvisitatie zou het mogelijk moeten zijn om de voorbereiding gezamenlijk via het digitaal systeem te laten verlopen.  

Historisch zijn de zowel de klinische fysica als de ziekenhuisfarmacie onderdeel van de NVNG kwaliteitsvisitaties. Dit project geeft de mogelijkheid om voor zowel de klinische fysica als de ziekenhuisfarmacie een grotere rol van betekenis te kunnen spelen in de kwaliteitsvisitaties van de NVvR.

Er hebben inmiddels twee bijeenkomsten plaatsgevonden met de projectgroep en er is geconstateerd dat beide normenrapporten inhoudelijk veel overlappen. De projectgroep heeft daarom veel vertrouwen in het opstellen van een gezamenlijk normenrapport.

Namens de projectgroep:

Steven van Bokhoven, radioloog (NVvR)
Gerlof Bosma, radioloog (NVvR)
Youssef Chahid, ziekenhuisapotheker (NVNG)
Marjolein Hilgerink, klinisch fysicus (NVNG)
Janneke Houwers, radioloog (NVvR)
Klaas Pieter Koopmans, nucleair geneeskundige (NVNG)
Vincent Krones, adviseur (Qualicura)
Katja Soetens, adviseur (Kennisinstituut)
Hein Verberne, nucleair geneeskundige (NVNG)