Subsidieronde Open Ronde 10 opengesteld - ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is de subsidieronde Open Ronde 10 opengesteld. Voor deze Open Ronde 10 geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn. 

De projecten in deze ronde hebben tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Het totale beschikbare subsidiebudget voor Open Ronde 10 bedraagt 7 miljoen euro. Deadline van indienen is 22 september 2020 om 14.00 uur.

Klik hier voor meer informatie. 

Op deze speciale informatiepagina is alle informatie over de subsidieoproep te vinden.