Subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek

In de Open Ronde 2024 van het programma DoelmatigheidsOnderzoek is het mogelijk subsidie aan te vragen voor onderzoek naar de effecten en kosten van niet-farmaceutische zorg. Centraal staat de doelmatigheid in gezondheid en/of kosten die bereikt kan worden.

Van belang is om te beschrijven hoe een onderzoeksvraag relevant is op basis van de relevantiecriteria in de oproep. En indien deze onderzoeksvraag op een kennisagenda staat en/of sluit deze aan op een richtlijn of kwaliteitsstandaard, dan is het de bedoeling dit aan te geven in het projectidee.  

De deadline voor het indienen van een projectidee is 30 augustus 2022, 14.00 uur. 

Klik hier voor meer informatie.