Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Zorgprofessionals gepubliceerd

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft in samenwerking met onder andere de Federatie Medisch Specialisten de richtlijn Psychosociale Ondersteuning Zorgprofessionals gepubliceerd.

Met behulp van deze richtlijn leren zorgprofessionals hun eigen verantwoordelijkheid kennen en worden zich tevens bewust van welke psychosociale ondersteuning zij kunnen en mogen verwachten van hun leidinggevende en organisatie. Opleiders en begeleiders van zorgprofessionals in opleiding kunnen de inzichten uit de beleidsrichtlijn in de opleiding verwerken.

Klik hier om de richtlijn te lezen.