Reisbeurs voor jonge kankeronderzoekers: deadline 1 september

De René Vogels Stichting reikt reisbeurzen (reis- en verblijfkosten) uit aan jonge kankeronderzoekers.

Er zijn twee aanvraagrondes per jaar, met deadlines 1 maart en 1 september

Meer informatie over René Vogels en over de voorwaarden voor het aanvragen van een reisbeurs vindt u op www.renevogelsstichting.nl