Rapport 'uitgezaaide kanker in beeld'

IKNL heeft in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en KWF Kankerbestrijding het rapport 'uitgezaaide kanker in beeld' uitgebracht. 

Het rapport geeft inzicht in het aantal patiënten met uitgezaaide kanker, de behandeling, de overleving en de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. De interviews met patiënten en zorgverleners slaan de brug van de cijfers naar de praktijk. In het rapport worden handvatten aangereikt om de zorg voor de patiënt met uitgezaaide kanker zo goed mogelijk in te richten. Zo dragen ruime aandacht voor kwaliteit van leven, gezamenlijke besluitvorming, proactieve zorgplanning en vroegtijdige inzet van palliatieve zorg bij aan goede zorg. Afstemming van de zorg in elke fase van de ziekte is hierbij essentieel.  

Klik hier voor het rapport.