Oproep leden werkgroep kennisagenda

Deze zomer is gestart met de ontwikkeling van de NVNG kennisagenda. Het doel is om te komen tot een breed gedragen kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op het gebied van zorgevaluatie (dus geen innovatie of fundamentele vragen) binnen de NVNG, en een aanzet tot gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek. 

Met behulp van werkgroepvergaderingen en inventarisaties onder betrokkenen willen we binnen twee jaar een kennisagenda voor de NVNG ontwikkelen.
 
Voor de ontwikkeling van deze kennisagenda nodigen wij graag leden uit om zich kandidaat te stellen voor de werkgroep. Deze werkgroep moet een breed draagvlak binnen de NVNG vertegenwoordigen en bestaan uit NVNG leden, waarbij de samenstelling als volgt moet zijn: 

  • 4 nucleair geneeskundigen
  • 2 klinisch fysici
  • 2 ziekenhuisapothekers
  • 1 klinisch radiochemicus
  • 1 nucleair radioloog

Daarnaast is het belangrijk om een goede mix te hebben van academisch/perifeer, alsmede van verschillende carrièrestadia (b.v. 1 of 2 AIOS). 
 
NVNG leden die graag deel uitmaken van de werkgroep kennisagenda kunnen zich tot en met 7 oktober 2022 hiervoor aanmelden bij Bureau NVNG via info@nvng.nl