Oproep deelname richtlijn Mediastinale Tumoren

De NVNG Commissie Kwaliteitsbevordering (CKB) vraagt uw aandacht voor de oproep voor deelname aan de richtlijn Mediastinale Tumoren. Binnen de themagroep Long is er helaas onvoldoende ruimte om dit op te pakken. Mocht u gelegenheid hebben om deel te nemen, dan vernemen wij dat graag. 

Als deelnemer van de werkgroep bent u een vertegenwoordiger vanuit de NVNG. Daarbij kunt u altijd uw collega’s uit de themagroep Long raadplegen. Het gehele project zal 3 jaar duren en in totaal zijn er ongeveer 8 vergaderingen. Tijdens vergaderingen wordt een actieve participatie verwacht op punten waar het raakt aan het vakgebied. Tussendoor is het gewenst dat u feedback geeft op de concepthoofdstukken van de richtlijn.

Mocht u interesse in deelname hebben, dan vernemen wij dit graag voor 2 juni 2021 met een e-mail aan Bureau NVNG via info@nvng.nl

Met vriendelijke groet,
Niels Veltman, voorzitter CKB