NVNG kennisagenda

Deel voor 22 maart uw kennishiaten uit de praktijk ten behoeve van de NVNG kennisagenda. NVNG leden worden in de gelegenheid gesteld om kennishiaten in te brengen. 

Recent is het project “Kennisagenda NVNG” gestart om te inventariseren waar in de nucleaire geneeskunde een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing/ expert opinion bestaat (kennishiaten). Kennishiaten worden bijvoorbeeld geconstateerd bij het maken van richtlijnen of zijn actueel in de dagelijkse praktijk en kunnen leiden tot (ongewenste) praktijkvariatie. Om de kwaliteitscyclus rond te krijgen is van belang dat deze kennishiaten onderwerp worden van wetenschappelijk onderzoek.
 
Het doel van het project is te komen tot een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op het gebied van zorgevaluatie binnen de NVNG en een plan van aanpak hoe deze door middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen leidt tot meer kennis, betere richtlijnen en effectievere en meer doelmatige zorg voor patiënten. 
 
NVNG leden worden in de gelegenheid gesteld om kennishiaten in te brengen. Mocht u hier gebruik van willen maken, is het verzoek om maximaal 5 kennishiaten (het mogen er ook minder zijn) te formuleren die u vaak tegenkomt bij de uitoefening van uw vak en die van invloed zijn op een substantieel deel van de nucleaire geneeskunde. Het verzoek is om de kennishiaten in de vorm van een onderzoeksvraag op te schrijven. 
 
Enkele voorbeelden van een kennishiaat gevat in een onderzoeksvraag zijn (eerste voorbeeld vanuit de huidige kennisagenda radiologie in samenwerking met de nucleaire geneeskunde): 

  • Wat is de plaats/klinische impact van PSMA-PET bij het stadiëren van prostaatcarcinoom, het vaststellen van de indicatie voor behandeling en het diagnosticeren van metastasen?
  • Is geïndividualiseerde dosimetrie (kosten)effectiever dan een fixed dose bij toxische adenoom?
  • Is de CT of PET beter voor de diagnose van vaatprotheseinfectie?
  • Wat is de waarde van een botscan voor het aantonen van cardiale amyloidose?

Kennishiaten kunnen tot 22 maart 2023 worden aangedragen via: https://forms.office.com/e/cRPCLuBQzm

De nieuwe werkgroep Kennisagenda NVNG zal de resultaten van de inventarisatie verzamelen. De lijst met kennishiaten wordt vervolgens geprioriteerd tijdens een bijeenkomst met de leden en overige belanghebbenden, zoals patiëntenorganisaties. De belangrijkste kennishiaten worden gebruikt voor het opzetten van een toekomstig onderzoeksprogramma, samenwerkingsverbanden en kwaliteitsprojecten (zoals richtlijnen en zorgpaden). 

De werkgroep ‘Kennisagenda NVNG’ dankt u hartelijk voor de genomen moeite.