Nieuwe richtlijn Beeldvorming met ioniserende straling

Er is een nieuwe richtlijn verschenen met aanbevelingen over risico’s, communicatie en afscherming bij beeldvorming met ioniserende straling. Het doel van deze richtlijn is het bevorderen van een heldere dialoog tussen zorgverlener en patiënt over stralingsrisico’s van beeldvorming met röntgenstraling of radioactieve stoffen en het verminderen van praktijkvariatie bij het gebruik van afscherming.

Inhoud

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

• Het inschatten van de stralingsrisico’s van verschillende beeldvormende technieken voor patiënt en verzorger;

• Het informeren van de patiënt en zijn verzorger over stralingsrisico’s;

• De voor- en nadelen van hulpmiddelen voor extra afscherming van straling en wanneer deze wel en niet gebruikt moeten worden.

 

Samenwerking
De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF), in samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de klinisch fysici, radiologen, nucleair geneeskundigen, kinderartsen, gynaecologen, radiobiologen en laboranten. Daarnaast zijn een patiëntvertegenwoordiger en een risicocommunicatie-expert geconsulteerd. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid.

Bekijk de richtlijn
Bekijk het stroomschema