Nieuwe opleidingsplan ORANGE m.i.v. 1 januari 2023

In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het opstellen van ons nieuwe Opleidingsplan RAdiologie-Nucleaire Geneeskunde (ORANGE). Het doel is geweest om beter aan te sluiten bij de praktijk en de jonge radiologen hiermee beter voor te bereiden op de toekomst binnen ons vak; een belangrijke verbetering betreft de significante uitbreiding van de differentiatie NG&MR (van 18 maanden inclusief dienst, naar 24 maanden exclusief dienst) om zo beter aan te sluiten bij Europa.

CGS heeft inmiddels enthousiast ingestemd met het nieuwe opleidingsplan ORANGE dat per 1 januari 2023 zal ingaan. Met name de brug naar de ABCD-rollen van de radioloog werd door CGS als ‘innovatief’ bestempeld. 

Klik hier voor het nieuwe opleidingsplan en het daarop aangepast Specifiek Besluit. Aios die op 1 januari 2021 of later zijn gestart met hun opleiding volgens het Corona-opleidingsplan kunnen, in overleg met hun opleider, tot 1 juli 2023 overstappen naar ORANGE. 
 
Het nieuwe opleidingsplan biedt alle ruimte voor het individualiseren van het persoonlijk opleidingsplan van de aios. Wij wensen alle aios en opleiders dan ook heel veel succes met het vormgeven van de opleiding in alle tinten ORANGE, die dit nieuwe opleidingsplan biedt!