Nieuwe bestuurssamenstelling NVNG 5 juni 2020

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 juni jl. werd dr. ir. B.J. (Bart) Vermolen tot bestuurslid benoemd. Bestuursleden dr. M.P.M. (Marcel) Stokkel (voorzitter) en dr. D.J. (Daniëlle) Vugts zijn herbenoemd voor een tweede termijn. Prof. dr. ir. H.W.A.M. (Hugo) de Jong is na het volbrengen van twee termijnen uit het bestuur getreden. 

De nieuwe bestuurssamenstelling is als volgt:

Dr. M.P.M. (Marcel) Stokkel, nucleair geneeskundige, voorzitter
Prof. dr. R.J. (Roel) Bennink, nucleair geneeskundige, vicevoorzitter/opleiding
Drs. M. (Mechteld) Heijne, nucleair geneeskundige, secretaris
Drs. C.P.F. (Christian) Guillaume, ziekenhuisapotheker, penningmeester
Prof. dr. A.A. (Adriaan) Lammertsma, klinisch fysicus, bestuurslid/wetenschap
Drs. N.C. (Niels) Veltman, nucleair geneeskundige, bestuurslid/kwaliteit
Dr. ir. B.J. (Bart) Vermolen, klinisch fysicus, bestuurslid
Dr. D.J. (Daniëlle) Vugts, klinisch radiochemicus, bestuurslid
Drs. D.N.J. (Dirk) Wyndaele, nucleair geneeskundige, bestuurslid/beroepsbelangen