Nieuwe bestuurssamenstelling NVNG 24 mei 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 mei jl. werd drs. C.P.F. (Christian) Guillaume tot penningmeester benoemd.

De nieuwe bestuurssamenstelling is als volgt:

  • Dr. M.P.M. (Marcel) Stokkel, nucleair geneeskundige, voorzitter
  • Prof. dr. R.J. (Roel) Bennink, nucleair geneeskundige, vicevoorzitter/opleiding
  • Drs. M. (Mechteld) Heijne, nucleair geneeskundige, secretaris
  • Drs. C.P.F. (Christian) Guillaume, ziekenhuisapotheker, penningmeester
  • Prof. dr. ir. H.W.A.M. (Hugo) de Jong, klinisch fysicus, bestuurslid
  • Prof. dr. A.A. (Adriaan) Lammertsma, klinisch fysicus, bestuurslid/wetenschap
  • Drs. N.C. (Niels) Veltman, nucleair geneeskundige, bestuurslid/kwaliteit
  • Dr. D.J. (Daniëlle) Vugts, klinisch radiochemicus, bestuurslid
  • Drs. D.N.J. (Dirk) Wyndaele, nucleair geneeskundige, bestuurslid/beroepsbelangen