Leefregels en ontslagnormen rond therapeutische dosis radionucliden

Naar aanleiding van een discussie op de wetenschappelijke ontmoeting van de NVNG op 16 juni 2023, is het initiatief ontstaan om een werkgroep op te richten met als doel een aanvullende leidraad te schrijven op de in 2021 geïmplementeerde FMS richtlijn “Werken met therapeutische doses radionucliden”.

De FMS-richtlijn "Werken met therapeutische doses radionucliden" maakt het mogelijk om met een rekentool het beleid ten aanzien van opname, ontslagnormen en leefregels op stralingsveilige wijze te bepalen voor de individuele patiënt. De rekentool kan ook gebruikt worden om ziekenhuisbeleid op te stellen op het niveau van patiëntgroepen. Dit leidt er echter momenteel toe dat variatie in implementatie begint te ontstaan tussen de verschillende ziekenhuizen, met name voor I-131 therapie, wat niet wenselijk is en voor verwarring kan zorgen bij patiënten. Het doel van deze aanvullende leidraad is om de implementatie van de richtlijn binnen Nederland meer uniform te maken.

De werkgroep heeft reeds een eerste overleg gehad en bestaat uit:

  • Pepijn van Horssen (KF, Meander)
  • Larissa van Golen (NG, AVL)
  • Mette Stam (KF, LUMC) / Dennis Vriens (NG, LUMC).
  • Carolien Leijen (coördinerend stralingsdeskundige UMCU, voorzitter NVS)
  • Jasper Emmering (NG, Maasstad Ziekenhuis)
  • Peter Kaldeway (NG, St. Antonius Ziekenhuis)
  • Jose Koppen (NG, Amsterdam UMC)
  • En waarschijnlijk Anne Meijerink (KF, SKB Winterswijk).

Mocht u aanvullende informatie hebben of willen bijdragen qua inhoud/discussie/implementatie, dan horen wij dat graag. U kunt in dat geval contact opnemen met Bureau NVNG via info@nvng.nl.

De conceptversie van de beoogde leidraad zal te zijner tijd met alle NVNG-leden worden gedeeld voor commentaar.

NB: de leden van de oorspronkelijke werkgroep/richtlijn zijn op de hoogte van dit initiatief en zullen betrokken worden voor commentaar; ook de ANVS is op de hoogte.